Flere får adgang til forhøjet kørselsfradrag

Flere pendlere i yderkommuner vil fremover få adgang til forhøjet befordringsfradrag.

Ændringen er en del af Vækstpakke 2014.

I forbindelse med aftale om Vækstpakke 2014 er aftaleparterne enige om at ændre reglerne, så flere pendlere får gavn af det forhøjede befordringsfradrag. Det vil kunne bidrage til at fastholde pendlere i yderkommuner.

Det forhøjede befordringsfradrag indebærer, at pendlere, der bor i en af yderkommunerne og pendler mere end 120 km dagligt, får beregnet befordringsfradraget med den fulde sats for kørsel over 120 km dagligt (2,10 kr./km i 2014).

For pendlere i andre kommuner beregnes befordringsfradraget for kørsel ud over 120 km dagligt med halv sats (1,05 kr./km i 2014).

I alt vil 9 nye kommuner fremover få gavn af det forhøjede befordringsfradrag.

De nuværende kommuner, der er omfattet af ordningen er:

-Bornholm
-Brønderslev
-Frederikshavn
-Faaborg-Midtfyn
-Guldborgsund
-Hjørring
-Langeland
-Lolland
-Læsø
-Morsø
-Norddjurs
-Samsø
-Svendborg
-Tønder
-Vesthimmerland
-Ærø

De nye kommuner under ordningen bliver:

-Jammerbugt
-Odsherred
-Skive
-Slagelse
-Struer
-Sønderborg
-Thisted
-Vordingborg
-Aabenraa

Det skønnes at øge antallet af pendlere med forhøjet befordringsfradrag med ca. 9.700 personer og vil koste SKAT ca. 35 mio. kr. årligt. Tilgangen til ordningen med forhøjet befordringsfradrag udløber med udgangen af 2018. Det forhøjede fradrag kan dog opnås i syv år fra det tidspunkt, betingelserne er opfyldt.

Hvis du vil vide mere om reglerne om forhøjet kørselsfradrag kan du klikke her >>

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.