Fejl i 125.000 årsopgørelser - værdipapirer m.v.

SKAT har opdaget en fejl, der betyder at 125.000 danskere måske har fået en forkert aktieavance opgjort på deres årsopgørelser fra årene 2010-2013

En fejl i SKATs værdipapirsystem har betydet, at danskere, der har handlet aktier i årene 2010-2013 har fået opgjort en forkert aktieavance.

Dette skulle være tilfældet, hvor forudsætningerne for beregningen efterfølgende har vist sig at være fejlbehæftede, f.eks. i tilfælde af en fusion, spaltning, ændring af styk-størrelsen, der ikke har været indarbejdet i systemet ved beregningstidspunktet.

Herudover har der bl.a. også været mangelfulde oplysninger fra bankerne, manglende beregning ved salg af tegningsretter, fejl vedr. kildeartsbegrænsede tab og systemets manglende kendskab til visse værdipapirer.

Fejlene omfatter alene gevinst og tab ved handel med noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser i danske depoter (rubrikkerne 30, 38 og 66 på årsopgørelsen).

Rettelse og genoptagelse
SKAT regner med at kunne rette årsopgørelserne for ca. 50.000 personer, mens de resterende ca. 75.000 personer vil modtage et informationsbrev fra SKAT om, at der kan være fejl i deres selvangivelsesoplysninger, og at de derfor bør tjekke de opgjorte avancer og tab.

Da fristen for at få genoptaget årsopgørelsen for 2010 udløb d. 1. maj 2014, har SKAT udsendt et styresignal, der suspenderer fristerne for genoptagelse af tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser fra indkomståret 2010 og 2011.

Genoptagelsesfristen bliver rykket til 1. september 2015 for disse tab og gevinster. Dette gælder alle fysiske personer, der har haft tab eller gevinst på noterede aktie eller omsættelige investeringsbeviser i årene 2010 og 2011.

SKATs mulighed for at genoptage årsopgørelser for 2010 gælder dog alene, når en ændring samlet set vil være til fordel for skatteyderen. Din anmodning om genoptagelse skal således være modtaget hos SKAT senest d. 1. september 2015.

Der vil inden 1. september 2014 bliver udsendt et styresignal, der beskriver, hvordan SKAT vil genoptage skatteansættelserne af egen drift.

Vigtigt at være opmærksom på
Også selvom SKAT genoptager skatteansættelsen af egen drift, er der dog fortsat foreligger en risiko for, at SKATs beregninger ikke er retvisende.

Du bør derfor gennemgå SKATs forslag til den ændrede ansættelse og indsende eller indtaste nærmere oplysninger til SKAT.

Præcise oplysninger herom vil blive meddelt i det nye styresignal. Man kan dog foreløbigt afvente SKATs forslag til ændring af ansættelsen.

De personer, som ikke får genoptaget skatteansættelsen på SKATs initiativ, skal indsende anmodning om genoptagelse for indkomstårene 2010 og 2011 til SKAT senest den 1. september 2015.

Uafsluttede dødsboer bør tillige være opmærksomme på om nogle af de i styresignalet beskrevne fejlkilder. De kan tillige rette henvendelse til SKAT. Er skiftebehandlingen af dødsboet afsluttet, er det nødvendigt, at boet søges genoptaget i skifteretten, og at skifteretten imødekommer ansøgningen.

Kort om værdipapirsystemet
Systemet blev indført fra og med indkomståret 2010 og benyttes til automatisk beregning af gevinster og tab på aktier, der er optaget på et reguleret marked og omsættelige investeringsbeviser. Ca. 1,2 mio. borgere er omfattet af systemet.

Du kan læse hele SKATs styresignal her >>

Du kan læse SKATs vejledning til borgerne her>>

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.