Nyt initiativ skal spare papirgange ved kreditvurdering

Det nye initiativ eSKATdata gør det muligt for banken at hente årsopgørelser og lønsedler til brug for kreditvurdering direkte i SKATs systemer. Det kan spare tid både for dig, banken og hos SKAT.

At blive kreditvurderet i en bank har normalt krævet, at du som bankkunde selv skulle medbringe din seneste årsopgørelse og sine tre seneste lønsedler, for at dokumentere sine indtægts- og formueforhold. Det gør et nyt initiativ fra SKAT nu op med.

Hvordan virker løsningen?
Løsningen eSKATdata gør det muligt for banken at hente de relevante dokumenter elektronisk hos SKAT. Du skal blot give sit samtykke via NemID i sin netbank.

I penge- og realkreditinstituttet spares den tid, som tidligere har været brugt til korrespondance med dig og indtastning af data. du selv slipper for at skulle bruge tid på at finde og sende de relevante dokumenter. Og hos SKAT sørger løsningen derfor også for mindre belastning af telefonsluserne.

Skatteministeren er åben for at udvide ordningen, så banker og realkreditinstitutter kan bruge den mere generelt i deres rådgivning af kunderne:

“Det, mener jeg, giver god mening, fordi det vil forbedre rådgivningen på mange områder, eksempelvis i forbindelse med pensionsplanlægning. Men det er vigtigt at understrege, at ingen oplysninger vil blive udleveret uden kundens samtykke, og det skal ske i streng respekt for persondataloven;” siger han til Politiken.

Også oplysninger om restancer til det offentlige
Med det nye kreditvurderingssystem er det nu også muligt for bankerne at se på årsopgørelsen, om kunderne har gæld til det offentlige, som de betaler renter af.

Skatteministeren har desuden udtalt, at det efter hans opfattelse giver en bedre rådgivning hvis man giver sin bank adgang til at hente dataene, specielt oplysningerne om restancer til det offentlige kan hjælpe. Skatteministeren mener, at dette kan være med til at forhindre, at nogen kunder gældsætter sig yderligere og på den måde kommer i økonomisk uføre, hvilket hverken er i kundens eller samfundets interesse.

eSKATdata er blevet igangsat som pilotprojekt i 2013 i et samarbejde mellem SKAT, Danske Bank og Finansrådet med positive resultater. Indtil videre har Danske Bank hentet data via systemet over 240.000 gange. I alt 34 penge- og realkreditinstitutter har tilmeldt sig ordningen, og de 24 har allerede taget systemet i brug.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.