Brændeafgift erstattes af skattestigning

Regeringen har nu endeligt opgivet den ellers vedtagne forsyningssikkerhedsafgift og dermed også den udskældte brændeafgift. Det efterlader dermed regeringen med den udfordring, at der nu mangler den finansiering, der var forventet at skulle komme fra bl.a. brændeafgiften.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke er fremsat lovforslag vedrørende nedenstående – det er alene et forslag til drøftelse blandt partierne bag den oprindeligt vedtagne lov.

Skattestigning for nogen – gevinst for andre
Der har været talt og skrevet meget om den særlige brændeafgift, som et stort flertal i Folketinget har vedtaget at indføre, men som har vist sig umulig at håndtere i praksis. Nu er regeringen kommet med sit bud på, hvordan det provenutab, som opstår, hvis afgiften ikke indføres, kan dækkes.

Regeringen foreslår, at bundskatten forhøjes med 0,40 % – point, og at personfradraget nedsættes med 600 kr.

Hvis dette bliver en realitet, altså hvis forsyningssikkerhedsafgiften erstattes med en højere personskat, vil der blive 2 vindere og 1 taber.

Vinderne bliver dels erhvervslivet og dels personer i de lave indkomstgrupper.

Erhvervslivet vinder, fordi en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften vil indebære en lempelse af afgiften på brændsler til rumvarme. Dog kun for de virksomheder, der direkte eller indirekte (via fjernvarme) bruger olie, kul eller gas til dette formål. Det vil blandt andet være til glæde for detailforretninger, liberale erhverv og andre virksomheder med store kontorarealer.

Lavindkomstgrupperne vinder, fordi den foreslåede personskatteforhøjelse samlet set giver dem en mindre udgift, end hvad forsyningssikkerhedsafgiften ville have gjort. Skatteministeriet har således regnet sig frem til, at en LO-familie med forslaget vil opnå en årlig gevinst på knap 400 kr.

De mere vellønnede taber, fordi de påvirkes mere af personskatteforhøjelsen end af forsyningssikkerhedsafgiften.

Du kan læse mere om forslaget til aftalen her >>

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.