Erstatning til aktionærerne i Roskilde Bank

De ca. 17.000 privatkunder i den tidligere Roskilde Bank er nu blevet tilbudt erstatning fra Finansiel Stabilitet.

For langt de fleste vil erstatningen i praksis være skattefri.

Hvem er omfattet?
Erstatningen udgør 60 % af kundens nettotab og tilbydes til de aktionærer, der købte aktier i banken i perioden op til eller umiddelbart efter de to aktiesalgskampagner, der løb fra den 11. august – 17. september 2006 og fra den 12. marts – 8. april 2007.

Læs mere om tilbuddet på finansielstabilitet.dk >>

Hvordan med skatten?
De berørte aktionærer har sammenmed tilbuddet modtaget en 7 sider lang vejledning fra SKAT om den skattemæssige behandling af erstatningen.

For de aktionærer, der stadig er i besiddelse af deres gamle Roskilde Bank aktier, indebærer en accept
af forligstilbuddet, at de nu (i 2014) sælger disse aktier til Finansiel Stabilitet for et beløb svarende til erstatningssummen. For de aktionærer, som allerede har solgt deres aktier, anses erstatningen i skattemæssig henseende for en yderligere salgssum og skal derfor henføres til det år,
hvori aktierne blev solgt.

Den skattemæssige behandling af erstatningssummen afhænger af, hvorvidt aktierne i sin tid lå i et åbent
depot – altså var købt for frie midler – eller i et lukket depot, fordi de var købt for midler fra en rate- eller kapitalpension, fra en selvpensionsopsparing eller fra en børneopsparing.

Var aktierne købt for frie midler, og har aktionæren ikke foretaget yderligere aktieinvesteringer, hvorpå der er udsigt til gevinst, vil erstatningssummen i praksis være skattefri, da den blot dækker en del af et tab, som ikke kan modregnes i anden indkomst, fordi der er tale om tab på aktier, der engang har været børsnoteret.

For aktionærer, der har købt aktier i Roskilde Bank for frie midler ad flere omgange, og som nu kun får erstatning for en del af aktierne, anses erstatningen i skattemæssig henseende at dække de først indkøbte, fordi opgørelse af gevinst og tab sker efter FIFO-princippet.

Aktionærer, der har købt aktier for frie midler, men som har solgt aktierne inden de modtager erstatning, vil i nogle tilfælde skulle rette henvendelse til SKAT med henblik på korrektion af deres underskudssaldo eller tidligere gevinstopgørelser.

Frist for accept af tilbud om erstatning
Aktionærer, der har modtaget brev om erstatning, skal tage stilling til om de vil acceptere eller ej senest 20. maj 2014. Herefter kan krav være forældet.

Aktionærer, der får afslag på erstatning eller ikke accepterer tilbuddet, kan på egen hånd eller ved
egen advokat senest den 20. maj 2014 indbringe sagen for enten Pengeinstitutankenævnet, Finansiel Stabilitet eller domstolene.

Aktionærer, der ikke får tilsendt et brev, kan på egen hånd eller ved egen advokat senest den 20. maj 2014 indbringe sagen for enten Pengeinstitutankenævnet, Finansiel Stabilitet eller domstolene.  

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.