Frivillig acontoskat og selskabsskat i 2014 - Sådan betaler du

Det er snart tid til at betale første rate af selskabets acontoskat for 2014. Raten skal betales senest 20. marts 2014.

Nedenfor kan du se de muligheder man har for at indbetale og ændre raterne.

Vær opmærksom på, at opkrævningen af raterne kan være sendt til selskabets digitale postkasse.
 
Ordinær acontoskat
Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater.

Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de sidste tre indkomstårs indkomstskat for selskabet.

•Betalingsfrist for acontoskat er den 20. marts for første rate og den 20. november for anden rate.
•Selskabet kan se raterne (beløbene)fra februar i TastSelv Erhverv.
•Selskabet betaler til skattekontoen i TastSelv Erhverv.
•Selskabet finder også sin betalingslinje i skattekontoen.

Frivillig acontoskat
Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat, fx hvis den ordinære acontoskat er for lavt sat.

Det kræver, at selskabet indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv:

1.Log på TastSelv Erhverv.
2.Klik på Skat i menuen.
3.Klik på Selvangivelse for fonde og selskaber m.fl. i menuen til venstre.
4.Klik på Acontoskat.
5.Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.
6.Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

Hvis selskabet ikke har indberettet den frivillige acontoskat via TastSelv Erhverv, dækker indbetalingen til skattekontoen ikke den frivillige acontoskat.

Indbetaler selskabet frivillig acontoskat for sent, bliver pengene returneret.

Fristerne for frivillig acontoskat er den 20. marts for første rate og den 20. november for anden rate.

Vær opmærksom på, at du med skattekontoen ikke kan øremærke indbetalinger til at dække bestemte poster. De ældste poster bliver altid dækket først af dine indbetalinger.

Hvis selskabet for eksempel har en gammel gæld på moms, går selskabets frivillige aconto-indbetaling dermed til at betale denne gæld. Det vil så sige, at selskabet ikke får indbetalt den frivillige acontoskat.

Vi anbefaler derfor, at du logger på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme din skattekonto.

Nedsættelse af ordinær acontoskat
Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned:

1.Log på TastSelv Erhverv.
2.Klik på Skat i menuen.
3.Klik på Selskabsselvangivelse for fonde og selskaber m.fl. i menuen til venstre.
4.Klik på Acontoskat.
5.Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.

Raterne kan nedsættes ned til kr. 0. Du kan ændre raterne til datoen for betalingsfristen ifølge SKAT.

Årsopgørelse, restskat og overskydende skat
Årsopgørelsen for indkomståret 2013, bliver udsendt i oktober 2014.

Årsopgørelsen kan ikke ses i TastSelv Erhverv.

Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets skattekonto.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det via skattekontoen. Den betalingslinje selskabet skal bruge finder selskabet på årsopgørelsen eller i selskabets skattekonto i TastSelv Erhverv.

Er selskabet med i en sambeskatning er det Administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via Administrationsselskabets skattekonto.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.