Ændret praksis for skatteberegning ved lønarbejde i udlandet

SKAT har udsendt styresignal, der ændre praksis for beregning af skatten for dig, der både har haft indkomst fra Danmark og fra udlandet. Endvidere skal du være hjemmehørende i Danmark for at blive omfattet af praksisændringen.

Den ændrede praksis er en konsekvens af, at Danmark har fået kritik fra EU-Kommissionen for den måde, som man beregner skatteværdien af personfradraget på når der f.eks. både er indkomst fra Danmark og fra udlandet.

Du kan læse hele styresignalet SKM2013.920.SKAT ved at klikke på pdf-filen til højre på siden.

Konkret betyder praksisændringen for dig, der i årene 2010 til 2013 har haft indkomst fra udlandet, at du måske har penge til gode hos SKAT.

Det er især personer, der har fået lempelse efter den såkaldte exemptionmetode, der bliver berørt af praksisændringen. Din indkomst er lempet efter denne metode, hvis du f.eks. har været omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Finland, Island, Sverige, Norge og Tyskland og har været socialt sikret i det pågældende land.

Desuden omfattes personer, der har opfyldt reglerne i Ligningslovens § 33 eller § 33 A.

Du kan også være omfattet hvis du har fået lempelse efter den såkaldte creditmetode og har betalt en højere skat i udlandet end i Danmark.

Har du f.eks. haft indkomst fra Danmark på 300.000 kr. og indkomst fra udlandet på 200.000 kr. viser SKATs beregninger, at du ca. har betalt 6.200 kr. for meget i SKAT.

SKAT retter selv fejlen
SKAT oplyser, at man automatisk har mulighed for at rette fejlen i skatteberegningen. SKAT skønner, at man skal gennemgå ca. 100.000 årsopgørelser for årene 2010 til 2013 for at finde de årsopgørelser, for en ændring af skatteberegningen resulterer i en overskydende skat eller et uudnyttet personfradrag.

SKAT forventer efter det oplyste, at man kan genoptage årsopgørelserne medio 2014 og at de nye årsopgørelser kan foreligge i slutningen af 2014.

Du behøver altså ikke selv at foretage dig noget såfremt du bliver omfattet af ovenstående – SKAT fremsender forslag til en ny årsopgørelse sidst i 2014.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.