Forskudsopgørelsen og skattekortet 2014

SKAT frigiver i fredag den 8. november 2013 forskudsopgørelsen og skattekortet for 2014 i din skattemappe.

Mange vil kunne se frem til større fradrag og/eller lavere trækprocent.

Som det fremgår af vores tidligere artikel her på sitet “Topskat 2013 og 2014” som du kan læse her, kan de fleste se fremtil lavere skat i 2014.

Dette skyldes dels indfasningen af de seneste ændringer i regeringens Vækstpakke samt at man igen er begyndt at pristalsregulere beløbsgrænserne i skattelovene.

Som tidligere anført betyder det f.eks. højere topskattegrænse, lavere skat på kapitalindkomst og højere beskæftigelsesfradrag.

Selv om du for 2014 måske får en lavere trækprocent og/eller et større fradrag kan der alligevel være grund til at kaste et kritisk blik på din nye forskudsopgørelse og skattekortet.

Hvis der f.eks. i løbet af 2013 er sket ændringer i din økonomi skal du være opmærksom. Det kan f.eks. være:

• Købt eller solgt fast ejendom
• Indfriet eller optaget gæld,
• Modtager SU
• Fået arbejde
• Fået længere eller kortere til arbejde
• Mistet dit arbejde
• Er blevet skilt/separeret
• Startet selvstændig virksomhed

Du kan læse mere om forskudsopgørelsen m.v. hos SKAT ved at klikke her.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.