Erstatning ved stormskade på bygninger kan påvirke skatten

Gårsdagens uvejr med vindstød, der slog alle rekorder, har forårsaget en lang række større og mindre ødelæggelser i hele landet.

Er du en af de uheldige danskere, der står med en slemt skadet erhvervsbygning, udlejningsejendom eller f.eks. en landbrugsejendom, skal du være opmærksom på, at en skadeserstatning kan have skattemæssige konsekvenser for dig eller din virksomhed.

Hvilke ejendomme ikke omfattet
Erstatninger du modtager som følge af skade på ejendomme, der vil kunne afstås skattefrit efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 eller § 9 beskattes ikke. Det er f.eks. erstatninger for skader på dit parcelhus eller eget stuehus du selv bebor , dit eget sommerhus og lignende.

Disse ejendomme omfattes derfor ikke af nedenstående.

Desuden er erstatninger vedrørende ejendomme, der erhvervet som et led i næring ved handel med fast ejendom, ikke omfattet.

En erstatning anses som et salg
Hvis en ejer modtager en erstatnings- eller forsikringssum som følge af en skade på sin erhvervs- eller udlejningsejendom, betragtes erstatnings- eller forsikringssummen som en salgssum iht. ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven.

En modtagen erstatning for en skadet bygning anses derfor behandles som et salg rent skattemæssigt, eller hvor ejendommen ikke er totalskadet, som et delsalg.

Ejeren skal herefter opgøre eventuelle genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Udskydelse af beskatningen
Der er dog både i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven bestemmelser, der imødegår beskatning i forbindelse med selve modtagelsen/fastsættelsen af erstatningen. Disse regler anvendes såfremt man vælger at genopføre den skadede ejendom og opfylder forudsætningerne i bestemmelserne.

Reglerne bygger på, at der efter afskrivningsloven reguleres i eventuelle afskrivningsgrundlag for den skadede bygning såfremt en erstatning hhv. er større eller mindre end udgifterne til genopførelsen.

Desuden bygger reglerne på, at man efter ejendomsavancebeskatningsloven regulere ejendommens skattemæssige anskaffelsessum såfremt en erstatning er hhv. større eller mindre end udgifterne til genopførelsen.

Der er desuden sammenhæng mellem anvendelsen af reglerne efter afskrivningsloven og reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Endvidere er der flere tidmæssige frister, der skal overholdes for at reglerne kan anvendes.

Kontakt din revisor
Ovenstående er ikke en gennemgang af de forholdsvis komplicerede regler, der træder i anvendelse når man modtager en erstatning for en skadesramt bygning.

Nærværende er alene et udgangspunkt for en drøftelse med din revisor om, hvordan du rent skattemæssigt skal forholde dig hvis du har været uheldig, og står med en skadet ejendom.

Drøftelsen bør finde sted, når erstatningen er endeligt fastsat og du har overblik over, om der skal genopføres og hvor meget en genopførelse vil beløbe sig til.

Reglerne er indgående beskrevet i SKATs juridiske vejledning afsnit C.H.2.1.17. Lovreglerne fremgår af afskrivningslovens § 24 og § 48 samt ejendomsavancebeskatningslovens § 2 og § 10.

Du kan læse vejledningen på www.skat.dk ved at klikke her

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.