Digital postkasse - obligatorisk fra 1. november 2013 for virksomheder

Den obligatoriske digitale postkasse skal oprettes på www.virk.dk/postkasse senest 1. november 2013.

Anvendelse
Oprettes postkassen ikke, har du og din virksomhed ikke mulighed for at se, hvilke breve du modtager fra det offentlige. F.eks. sendes afgørelser og anden kommunikation fra SKAT til den digitale postkasse.

Breve afleveret i den digitale postkasse har retsvirkning på linje med et almindeligt brev.

Postkassen tilknyttes en valgfri eksisterende mailadresse, hvortil der sendes meddelelser om modtagen post.

Flere virksomheder kan benytte samme mail som meddelelsescentral for virksomhedernes respektive digitale postkasser. Ligeledes er det muligt at angive flere modtagere, f.eks. nærtstående medarbejdere, børn, mv.

Såfremt der gives tilladelse til at lade andre modtage digital kommunikation fra det offentlige til virksomheden, er det ligeledes muligt at afgrænse hvilken type kommunikation, der gives adgang til.

Bestilling og oprettelse
Den obligatoriske digitale postkasse kan alene oprettes med en NemID Medarbejdersignatur.

Det er ikke muligt at oprette en obligatorisk digital postkasse med et almindeligt NemID eller med virksomhedens almindelige digitale signatur.

En NemID Medarbejdersignatur kan bestilles her.

NemID Medarbejdersignatur leveres indenfor 2 uger, hvorefter denne skal aktiveres med den særskilt modtagne aktiveringskode, inden den obligatoriske digitale postkasse kan oprettes.

Er man i tvivl om, hvorvidt virksomhedens nuværende NemID kan anvendes, kan dette testes her.

Når den obligatoriske digitale postkasse er oprettet, kan den tilgås via www.virk.dk.

Hvis du ikke selv opretter
For virksomheder, der ikke har oprettet en obligatorisk digital postkasse pr. 1.november 2013, oprettes der automatisk en digital postkasse, tilhørende virksomhedens CVR-nr.

Al fremtidig kommunikation fra det offentlige vil tilgå den automatisk oprettede postkasse, men vil således ikke være tilgængelig for virksomheden, indtil postkassen aktiveres.

For at aktivere postkassen, skal ovenstående procedure følges.

Formål med digital post
Den obligatoriske digitale postkasse indføres for at sikre krypteret kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne.

Postkassen er ikke en erstatning for E-Boks, men et supplement hertil. Digital post fra det offentlige kan også tilmeldes via E-Boks, men kræver ligeledes en NemID Medarbejdersignatur.

Reglerne om obligatorisk digital postkasse omfatter alene virksomheder og foreninger med et CVR-nr. pr. 1. november 2013.

Fra og med 1. november 2014 vil private borgere også blive pålagt at have en digital postkasse, til at modtage kommunikation fra det offentlige.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.