Bagatelgrænser for personalegoder 2013 og 2014

Regulering af visse beløbsgrænser blev fastfrosset ved Forårspakke 2.0 til og med 2013.

Fra og med 2014 bliver visse beløbsgrænser igen reguleret af SKAT.

To interessante grænser vedrørende personalegoder reguleres.

Julegaver til virksomhedens ansatte må nu have en værdi på 800 kr. i 2014 uden at det udløser beskatning. For 2013 var grænsen alene 700 kr. Dog er det stadig sådan, at gaver i form af kontanter, og gavekort, der kan ombyttes til kontanter udløser skattepligt for den ansatte.

Grænsen for personalegoder, der i overvejende grad er stillet til rådighed for den ansattes arbejde er hævet til 5.600 kr. i 2014. For 2013 udgør denne sats 5.500 kr. Overskrides beløbsgrænsen er den ansatte skattepligt af hele værdien af de modtagne goder. De goder, der omfattes af denne grænse er f.eks. aviser, arbejdstøj og arbejdsgiverbetalt vaccination.

Grænsen de såkaldte mindre personalegoder ændres i 2014 til 1.100 kr. For 2013 er grænsen 1.000 kr. Goder omfattet af denne bagatelgrænsen er f.eks. fodboldbilletter, vingaver, årskort til div. forlystelser m.v.. Såfremt grænsen overskrides inden for et indkomstår, skal den ansatte selv medregne værdien af goderne på selvangivelsen.

Klik på filen til højre for at se alle regulerede satser for 2013 og 2014.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.