Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2013 og 2014

Regulering af visse beløbsgrænser blev fastfrosset ved Forårspakke 2.0 til og med 2013.

Fra og med 2014 bliver visse beløbsgrænser igen reguleret af SKAT.

Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2014 fastsat til kr. 464 kr. pr. døgn for kost. Satsen for logi udgør i 2014 kr. 199 pr. døgn.

For 2013 er satsen for kost 455 kr. for kost og kr. 195 for logi pr. døgn.

Satserne kan udbetales skattefrit af arbejdsgiveren når reglerne herfor er opfyldt.

Udbetales godtgørelsen ikke skattefrit kan lønmodtageren foretage fradrag med de nævnte satser.

For 2014 kan der foretages fradrag med maksimalt 25.500 kr. årligt.

For 2013 kan der maksimalt foretages fradrag med 25.000 kr. årligt.

Klik på filen til højre for at se alle regulerede satser for 2013 og 2014.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.