Din Revisor Informerer - 2. kvartal 2013

Så er 2. kvartals nummer af Din Revisor Informerer 2013 på gaden.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

I denne udgave af Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:

1) Vækstkaution, Videnpilotordningen og nye muligheder for kaution hos EKF (Eksportkreditfonden).

2) Tid for indberetning af selvangivelsen. Hvis du indberetter for sent, kan du risikere at få bøde.

3) Holdingselskaber har mulighed for at fravælge revision.

4) Skatten på kapitalindkomst får et yderligere hak nedad.

5) Årsrapporten hvis dit selskabs årsregnskab følger kalenderåret. Forsinkelse kan betyde bøde.

6) Bankmødet – hav solidt materiale om din virksomhed med under armen.

7) Gaver til familien. Kend og udnyt reglerne for skatte- og afgiftsfri gaver.

8) Fradragsloftet for rejseudgifter er halveret til 25.000 kr.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.