Søg den udenlandske moms tilbage allerede nu

Virksomheder der ønsker at søge moms af køb i udlandet for 2012 tilbage kan med stor fordel gøre dette allerede nu selv om fristen først er 30. september 2013.

Har du køb af varer eller ydelser fra udlandet med udenlandsk moms, kan du tilbagesøge den udenlandske moms i købslandet såfremt du anvender varerne eller ydelserne i din momspligtige virksomhed.

Det er reglerne for momsfradrag i udlandet der er gældende, når det afgøres, hvilke udgifter momsen kan tilbagetales af.

Det er derfor nødvendigt, at du sætter dig ind i momsreglerne i udlandet før du søger.

Husk at din virksomhed hverken momsmæssigt eller skattemæssigt har fradrag for den udenlandske moms i Danmark hvis vælger ikke at tilbagesøge denne i udlandet.

Det er både moms betalt i andre EU-lande og i 3. lande der kan søges tilbage. Dog kan du kun bruge SKATs system vedrørende EU-lande.

Desuden bør du være opmærksom på, at mange 3. lande har frist den 30. juni for tilbagesøgning.

Hvordan søger du momsen tilbage?
Du ansøger om refusion via virksomhedens Tastselv-Erhverv på SKATs hjemmeside. SKAT sender anmodningen til det relevante land.

Det er vigtigt at du er omhyggelig med kategoriseringen af udgifterne når du indtaster dem.

Anmodningen udfyldes altid på dansk.

Vær opmærksom på beløbsgrænsen på min. 400 kr. for en årsrefusion og 3.000 kr. hvis du søger refusion løbende for min. 3 måneder ad gangen.

Husk at der i købslandet ofte er MEGET lange sagsbehandlingstider på momsrefusion. Reglerne siger 4 måneders behandlingstid. Desværre viser erfaringen, at det sagtens kan være det dobbelte.

Ansøgningsfristen for momsrefusion for varer og ydelser købt i 2012 er 30. september 2013.

Hvorfor søge moms tilbage allerede nu?
Ifølge SKAT har der i de seneste par år har der været en del udfordringer op til fristen.

Alle landes skattemyndigheder er meget pressede op til fristen og det kan derfor være en god idé at være i god tid. Jo tidligere man søger, jo hurtigere har man en afgørelse ifølge SKAT.

SKAT oplyser, at vi I Danmark tilmed har en række uhensigtsmæssigheder i det danske system, som søges at blive løst i løbet af 2013.

Men uanset disse fejlrettelser bliver systemet meget belastet når mange virksomheder anvender systemet på samme tid. Der opstå meget lange svartider eller deciderede nedbrud.

Din virksomhed skal derfor i år være særligt opmærksom på følgende:

1. Fristen falder på en mandag
Fristen for ansøgningen er mandag den 30. september 2013. Dagene op til fristen er en weekend og det er derfor ikke muligt at kontakte SKAT.

2. Ferie i SKAT
Ansøger man i juli vil mange medabejdere i SKAT være på ferie. Der vil derfor være endnu længere ventetider på telefonen end der plejer, hvis man skal have hjælp til en ansøgning

3. Nye systemer i august
Ansøger man i august vil alle SKATs systemer og telefonisk support, være påvirket af den nye Skattekonto som alle virksomheder får fra august 2013. Belært af erfaringer fra tidligere systemomlægninger må driften i august derfor forventes at være yderst ustabil.

Det er derfor indlysende at din virksomhed med fordel kan søge om momsrefusion fra udlandet i god tid og gerne allerede nu.

Hvis din virksomhed er et momsbureau, kan der selvfølgelig være udfordringer med at få alle fakturaer i hus fra sine kunder.

Det kan blot konkluderes, at jo hurtigere fakturaer for køb i 2012 bliver samlet og ansøgningen sendt, jo større er sandsynligheden for, at SKAT kan hjælpe med at ansøgningen også når frem til refusionslandet i tide.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.