Din Revisor Informerer - 1. kvartal 2013

Så er 1. kvartals nummer af Din Revisor Informerer 2013 på gaden.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

I denne udgave af Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:

1) Højere beskatning af fri bil i 2013
2) Nye momsregler vedr. faktura/kassebon, grænsen er hævet
3) Måske mulighed for at stifte selskab for en krone
4) Aldersopsparing
5) Nu har du adgang til alle selskabers skatteforhold
6) Planlægning og styring kan betale sig
7) Når du skal opgøre leasing i årsregnskabet
8) For få har styr på at oplyse fortjeneste og tab ved ejendomssalg
9) Udvidet gennemgang som alternativ til sædvanlig revision
10) Du kan stadig nå at spare renter på din restskat for 2012

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.