Vækstplan DK - Håndværkerfradrag, afgifter og hotelmoms m.v.

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten blev i går enige om første halvdel af Vækstplan DK.

Du kan læse hele aftalen ved at klikke på filen i højre side af skærmbilledet.

Aftalen omfatter følgende interessante elementer vedr. skatter og afgifter:

• Håndværkerfradraget forlænges og udvides til sommerhuse
• Afgifter på øl og sodavand bortfalder
• Øget momsfradrag på hoteludgifter
• Bedre successionsmuligheder for erhvervsdrivende fonde
• Øget skattekredit til forsknings- og udviklingsvirksomheder

Håndværkerfradraget
Håndværkerfradraget (BoligJob ordningen) videreføres til også at gælde for 2013 og 2014. Fradraget får virkning for arbejder, der er udført den 1. januar 2013 og senere.

Ordningen vil for 2013 og 2014 gælde for præcis de samme arbejder, som for 2012. Der vil derfor fortsat ikke være fradrag for udgifter til f.eks. au pair og lignende hushjælp.

Ordningen udvides til også at gælde for arbejder på sommer- og fritidshuse. For sommer- og fritidshuse vil ordningen have virkning fra den 22. april 2013. Det betyder, at der alene kan opnås fradrag for udgifter, hvor arbejdet er påbegyndt den 22. april 2013 eller senere. Det har ikke betydning hvornår arbejdet er bestilt – blot det er udført efter nævnte dato.

Lejer du sommerhuset ud og bruger kan du ikke fratrække udgifter til serviceydelser som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Dette gælder også, selv om udlejningen kun er kortvarig.

Desuden vil reglerne også gælde for sommerhuse beliggende i udlandet.

Ejer man både en helårsbolig og et sommerhus, skal beløbsgrænsen på 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden ses under et for begge ejendomme. Dvs. at der for arbejder på helsårsboligen og på sommerhuset maksimalt kan fradrages 30.000 kr. for et ægtepar. Fradragsværdien pr. person udgør ca. 5.000 kr. netto.

Afgifter på sodavand og øl
Afgiften på sodavand afskaffes fuldt ud. Afgiftsfjernelsen sker over 2 omgange.

Med virkning fra den 1. juli 2013 fjernes halvdelen af sodavandsafgiften, og med virkning fra den 1. januar 2015 fjernes afgiften fuldt ud. For en almindelig sodavand på 1,5 liter falder prisen med godt 3 kr. i 2014.

Ølafgiften reduceres med 15 % fra den 1. juli 2013, ligesom en regulering af afgiften i 2015 og 2018 bortfalder.

Det betyder, at for en almindelig kasse øl vil prisen i 2013 falde med 5,63 kr. og knap 10 kr. i 2018.

Hotelmoms
Momsfradraget for hotelovernatninger forhøjes fra 50 % til 75 % for 2014.

Fonde kan succedere ved overtagelse af virksomhed
Erhvervsdrivende fonde får fra 2016 mulighed for at succedere i overdragerens forhold, så der ikke sker beskatning hos overdrageren. Dermed reduceres likviditetsbelastningen hos den overdragne virksomhed.

Skattekredit for forsknings- og udviklingsaktiviteter forhøjes
Virksomheder, der har underskud, har allerede mulighed for at få udbetalt 25 % af max. 5 mio. kr. til udgifter til forsknings- og udviklingsudgifter.

Fra 2015 forhøjes maksimum fra 5 til 25 mio. kr.

Anden halvdel af Vækstplanen
Det forventes, at der snart vil blive indgået aftale om anden halvdel af Vækstplan DK, og at denne vil indeholde aftale om:

Selskabsskatten, som forventes nedsat med et procentpoint om året fra 2014-2016, så selskabsskatten bliver 22 % med virkning for indkomståret 2016.

Det var forventet, at der ville ske en forhøjelse af marginalskatten af aktieindkomst fra 42 % til 43 % som modstykke til en lavere selskabsskat. Denne ændring fremgår dog ikke af aftalen, om må derfor forventes at være uændret fremadrettet.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.