Selvangivelsen 2012 og solceller

Har du investeret i solceller i 2012 eller tidligere og har du brug for hjælp til at udarbejde selvangivelsen for 2012 efter den regnskabsmæssige metode så kontakt RevisorGruppen i Svendborg.

Vi tilbyder assistance med udarbejdelse af bilag til selvangivelsen for dine solceller uanset om du vælger at benytte dig af personskattelovens regler eller reglerne i virksomhedsskatteloven.

Vi yder individuel assistance ud fra netop dine økonomiske forhold vedrørende valg af beskatning efter de almindelige regler eller virksomhedsskattelovens regler.

Assistancen vil typisk bestå i rådgivning/vejledning i valg af beskatningsmetode, udarbejdelse af bilag til selvangivelsen inkl. de skattemæssige afskrivninger samt indberetning af selvangivelsen vedr. solcellerne til SKAT.

Skulle du have andre forhold omkring din selvangivelse hvor du ønsker RevisorGruppens assistance er du velkommen til at kontakte os. Det kan f.eks. være beregning af kørselsfradrag, beregning af rejsefradrag, skattemæssige forhold ved arbejde i udlandet, skattemæssig behandling af aktier, investeringsbeviser og andre værdipapirer osv..

Har du selvstændig virksomhed, et anpartsselskab eller aktieselskab hjælper vi naturligvis gerne med alt lige fra budgetlægning, løbende bogføring, udarbejdelse af regnskab, revision og rådgivning.

Vi fakturerer altid efter medgået tid på en opgave da alle sager behandles individuelt og ud fra den enkelte kundes ønsker og behov.

Kontakt os derfor på tlf. 62 22 02 12 eller på info@revigruppen.dk for et overslag vedrørende netop dine forhold.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.