Årsopgørelsen for 2012 er på vej fra SKAT

Mandag 4. marts 2013 har SKAT din årsopgørelse klar til dig Skattemappen på Tastselv-Borger.

For mange vil det der dog kun være tale om en foreløbig opgørelse.

Selv om du måske allerede har regnet på tallene, så lever mange dog i lykkelig uvidenhed om, hvorvidt de skal have penge tilbage i skat for 2012, eller om de skal betale restskat.

Mandag den 4. marts 2013 løfter SKAT officielt sløret for svaret til lønmodtagere, pensionister og andre med en almindelig selvangivelse. På denne dag kan du nemlig via Tastselv se din årsopgørelse for 2012.

Hvis du hører til dem, der stadig får årsopgørelsen på papir, må du vente med svaret til en gang i april måned.

SKAT ved tidligere lejligheder åbnet “før tid” for adgangen forud for den officielle dato. Hvis det sker igen, vil spændingen kunne udløses allerede i weekenden.

Overskydende skat
Hvis du skal have penge tilbage, får du et rentetillæg på 0,5 % til din overskydende skat. Det gælder dog ikke, hvis denne stammer fra en frivillig indbetaling. Pengene indsættes på din Nemkonto den 27. marts 2013.

Hvis din overskydende skat overstiger 100.000 kr., går der lidt længere tid, da SKAT foretager en individuel kontrol ved udbetalinger over dette beløb. Beløb under 100 kr. udbetales ikke, men overføres til næste år.

Restskat
Skal du betale restskat, kan dette gøres frem til og med den 1. juli 2013 sammen med en såkaldt dag-til-dag rente på 2,7 % p.a.. Denne rente er ikke fradragsberettiget. Betales restskatten efter den 1. juli forhøjes den med et ikke fradragsberettiget tillæg på 4,7 %.

Overstiger restskatten ikke 18.300 kr. indregnes den automatisk i forskudsskatten for 2014, hvis den ikke betales i år. Restskat over 18.300 kr. kan ikke udskydes, men skal betales til efteråret, idet den opkræves i 3 rater, der forfalder til betaling i september, oktober og november måned 2013. Bemærk at sidstnævnte frist er fremrykket en måned i 2014, således at restskatter for 2013 allerede skal betales fra august 2014.

Indberet manglende fradrag m.v. inden 15. marts 2013
I modsætning til tidligere år har det i år ikke været muligt at foretage såkaldt tidlig indberetning til SKAT. Hvis du derfor har indkomster eller fradrag, som SKAT ikke kender til, kan du fra den 4. marts 2013 indberette disse.

På fradragssiden gælder det blandt andet betalte underholds- og børnebidrag samt befordringsfradrag som SKATs systemer ikke selv har kunnet håndtere automatisk på baggrund af din arbejdsgivers indberetning..

Indberetter du inden den 15. marts kommer tallene med på den første årsopgørelse.

Skulle det ske, at du glemmer et fradrag på selvangivelsen, kan du altid få SKAT til at rette et tidligere år. Du skal dog bede om rettelsen inden 1. maj i det 4. indkomstår efter indkomstårets udløb. Glemmer du et fradrag for 2012, kan du bede om en rettelse helt frem til 1. maj 2016. Herefter kan du som udgangspunkt ikke længere få rettet årsopgørelsen for 2012.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.