Lønsumsafgiften stiger i 2013

Nye satsforhøjelser af lønsumsafgiften rammer alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder.

Regeringen og Enhedslisten ligger i deres forslag til finansloven op til en stigning i lønsumsafgiftssatsen på 1,04 procentpoint.

Ifølge regeringen og Enhedslisten er baggrunden for stigningen, at denne bidrager til at sikre mere ensartede rammevilkår på tværs af erhverv.

Regeringen og Enhedslisten mener dog stadig, at virksomhederne, som bliver ramt af denne stigning, har en betydelig fordel i forhold til de virksomheder, som ikke er momsfritagne.

Stigningen gælder dog ikke for virksomheder inden for den finansielle sektor, da disse allerede i forbindelse med 2012-skattereformen fik hævet lønsumsafgiftssatsen.

Satsstigningerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2013.

Dermed vil lønsumsafgiftssatsen ifølge finanslovens aftalepartnere efter årsskiftet udgøre:

•Satsen på 3,08 % stiger til 4,12 % (hovedreglen)
•Satsen på 5,33 % stiger til 6,37 % (lotterier, tipstjenesten o.l.)
•Satsen på 2,50 % stiger til 3,54 % (aviser)
•Satsen på 5,33 % stiger til 6,37 % (visse offentlige virksomheder)

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.