Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse 2013

Satserne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse stiger en smule i 2013.

Benzinpriserne og andre driftsudgifter er steget, men ifølge Skatterådet er der også taget hensyn til, at de biler, der er solgt de senere år, kører længere på en liter brændstof, og det trækker jo den anden vej ifølge Skatterådet.

Kørselsfradrag
Reglerne for kørselsfradraget er uændrede. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,13 kr. pr. kilometer mod 2,10 kr. i 2012, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen 1,07 kr. pr. kilometer mod 1,05 kr. i 2012.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel.

Man kan få hjælp til beregning af et evt. kørselsfradrag ved at logge på sin skattemappe hos SKAT via Tast-selv Borger. Beregneren tager også højde for, om du evt. er omfattet af de særlige regler for pendlere i udkantskommuner.

Skattefri kørselsgodtgørelse
I 2013 kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,82 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer mod 3,80 kr. i 2012. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,13 kr. pr. kilometer i 2013 mod 2,10 kr. i 2012.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er 0,51 kr. pr. kilometer, hvilket er en stigning på 0,01 kr. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Kørselsgodtgørelse kan gives skattefrit til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, og hvor arbejdsgiveren mv. fører den fornødne kontrol.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.