Forskudsopgørelsen 2013 er klar 7. november 2012

Det er tallene i din forskudsopgørelse, som bestemmer, hvad du betaler i skat i løbet af året. I forskudsopgørelsen kan du se din trækprocent, fradrag pr måned, og hvad SKAT forventer du kommer til at have af indtægter og fradrag. Skattekortet (hovedkort, bikort eller frikort) er digitalt og en del af din forskudsopgørelse.

Den 7. november 2012 vil din forskudsopgørelse og skattekort for 2013 være klar i TastSelv.

Du bør rette forskudsopgørelsen, når der sker større ændringer i din økonomi i løbet af året.

Din arbejdsgiver eller andre (fx ved SU) får dit skattekort direkte fra SKAT. Du kan ikke aflevere det.

Du skal selv oprette et skattekort (hovedkort, bikort eller frikort) første gang, du skal bruge det.

Ret din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi
Forskudsopgørelsen bygger på de oplysninger, som SKAT har fra tidligere år. Hvis din økonomi ændrer sig, er det en god ide at rette forskudsopgørelsen, så du løbende får betalt det rigtige i skat.

Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere som f.eks. SU eller dit pensionsselskab.

Du bør f.eks. ændre din forskudsopgørelse (og dermed skattekort) hvis du:

•Skifter job eller får væsentligt mere eller mindre i løn.
•Starter egen virksomhed eller resultatet af virksomheden ændres væsentligt (mere eller mindre)
•Bliver arbejdsløs.
•Går på pension eller efterløn.
•Bliver gift eller skilt.
•Køber eller sælger din bolig.
•Omlægger eller betaler store lån ud, fx boliglån.
•Har rentetilpasningslån.
•Opretter eller afslutter pension.
•Får væsentligt længere eller kortere til arbejde.
•Får andre renteindtægter og renteudgifter.
•Flytter eller bliver udstationeret.
•Får arbejde ved siden af din SU.
 
Sådan beregner SKAT din forskudsopgørelse
Forskudsopgørelsen bliver dannet ud fra de nyeste tal, SKAT har, men de tal kan være op til to år gamle, så tjek din forskudsopgørelse, når den kommer i november.

SKAT har brugt tal fra din årsopgørelse 2010 justeret for den generelle indkomstudvikling og fra din forskudsopgørelse for 2011, hvis du ændrede tallene i den.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.