Kontant betaling af faktura på over 10.000 kr. - krav om digital indberetning

Som et led i regeringens arbejde mod sort arbejde, er der vedtaget regler for, at både virksomheder og private kan hæfte ved køb af varer og ydelser når der betales kontant og betalingen inkl. moms udgør mere end 10.000 kr.

Reglerne gælder fra 1. juli 2012.

Der er dog afgørende forskel på, om man er en virksomhed eller en privatperson når regelsættet anvendes.

Først beskrives reglerne for virksomheder og sidst i fremstillingen beskrives reglerne for privatpersoner.

VIRKSOMHEDER
Virksomheder, der køber varer eller ydelser for et beløb på mindst 10.000 kr. inkl moms, skal betale disse fakturaer digitalt. Ellers er der ikke skattemæssigt fradrag for varekøbet mv., medmindre man straks efter købet foretager indberetning til SKAT.  

Hvorfor skal virksomheden foretage digitale betalinger?
Fra og med den 1. juli 2012 er det som udgangspunkt et krav, at virksomheder (selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og fonde) betaler deres varekøb og køb af ydelser digitalt, hvis fakturaen er på 10.000 kr. inkl. moms eller mere.

Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende betragtes som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Løbende eller periodiske ydelser skal sammenlægges (betragtes som én ydelse) inden for et kalenderår. Får virksomheden eksempelvis gjort rent, og den månedlige betaling herfor er 5.000 kr., kræves digital betaling, da årets betaling til rengøringsfirmaet overstiger 10.000 kr.  

Hvis fakturaer af denne størrelse ikke betales digitalt, er hovedreglen, at der ikke skattemæssigt er fradrag for købet, og den købende virksomhed risikerer at skulle betale momsen af varekøbet mv., hvis sælger ikke har betalt denne (solidarisk hæftelse).
 
Hvad er digital betaling?
Ved digital betaling forstås f.eks. betaling:

•Med dankort
•Via netbank
•På posthuset eller i banken

Betaling med kontanter er selvsagt ikke digital, men heller ikke betaling med check opfylder kravet om digital betaling. Dog er det først betalinger med checks foretaget efter 15. november 2012 der anses som kontant betaling. Betalinger før denne dato skal IKKE indberettes. De øvrige regler gælder ellers fra 1. juli 2012, men for virksomhederne kan nå at indrette sig på digital betaling er fristen altså rykket for netop denne del.

Betaling ved modregning og byttehandel m.m.
Det var oprindeligt meningen, at også betaling ved modregning skulle anses som kontant betaling og dermed omfattet af pligten til at indberette betalingen til SKAT.

SKAT dog pillet denne del ud af den kommende bekendtgørelse. Dette betyder, at betaling ved modregning f.eks. på mellemregningskonti eller betaling i form af byttehandel bliver undtaget fra indberetningspligten da disse former ikke anses som kontant betaling.

SKAT har dog fastslået, at en eventuel restbetaling i forbindelse med en byttehandel eller en modregning ER omfattet af indberetningspligten.

Hvis du samlet skal betale 15.000 kr. for varer eller ydelser, hvoraf du betaler 6.000 kr. kontant og der byttes for 9.000 kr. skal du ikke indberette den kontante del af betalingen på 6.000 kr. til SKAT da beløbet er under grænsen på 10.000 kr.

Hvis du samlet skal betale 15.000 kr. for varer eller ydelser, hvor du betaler 11.000 kr. kontant og der byttes for 4.000 kr. SKAL du indberette den kontante del af betalingen på 11.000 kr. da denne del overstiger beløbsgrænsen på 10.000 kr.

Kan virksomheden alligevel få fradrag hvis betalingen ikke sker digitalt?
Virksomheden kan få skattemæssigt fradrag for varekøbet mv. og undgå at hæfte for leverandørens moms, selv om købet betales kontant eller med check. Men i så fald skal den købende virksomhed foretage indberetning til SKAT på TastSelv senest 14 dage efter betalingen, dog senest én måned efter fakturaens modtagelse.  

Hvordan indberetter man købet til SKAT?
Har man betalt kontant eller med check, kan man indberette købet til SKAT og blive stillet som om, man havde betalt digitalt (fradrag for varekøbet og ingen solidarisk hæftelse for sælgers moms).  

Indberetning skal ske på følgende måde:

Log på:

•TastSelv Erhverv

Vælg:

•Kommunikation (kræver, at man er tilmeldt denne funktion i TastSelv Erhverv)

Vælg:

•Send besked til SKAT

Vælg et af emnerne:

•Moms, lønsum og EU-salg uden moms
•Skatteforhold – selvstændigt erhvervsdrivende
•Skatteforhold – selskaber og foreninger

Vælg:

•Indberet kontanthandel

Vælg:

•Mail.

Hvis er det muligt at betale digitalt, er det klart at foretrække. Så slipper virksomheden for indberetningen til SKAT.

PRIVATPERSONER
Kravet om digital betaling gælder i også for køb af ydelser eller varer sammen med ydelser, når køber er en privatperson. Rene varekøb må derimod godt betales kontant, når køber er en privatperson.

Opfyldes kravene om digital betaling eller indberetning til SKAT ikke, hæfter køber solidarisk for leverandørens AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. Der er således den store forskel ift. virksomheder, at private således gerne må købe varer kontant for mere end 10.000 kr. uden at foretage indberetning og uden risiko for medhæften.

Hvis du som privatperson skal indberette din kontante betaling for en ydelse eller varer købt sammen med en ydelse, skal du gøre dette på TastSelv Borger.

Log på:

•TastSelv Borger

Vælg:

•Kontakt SKAT

Vælg:

•Skriv besked

Vælg:

•Email/kontakt SKAT

Vælg:

•Skat

Vælg:

•Indberetning af kontanthandel

Vælg:

•Mail

Hvis er det muligt at betale digitalt, er det klart at foretrække. Så slipper virksomheden for indberetningen til SKAT.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.