Ophævelse af ligningslovens § 33 A

Folketinget har vedtaget lovforslaget om ophævelse af ligningslovens § 33 A.

Arbejder du i udlandet eller har din virksomhed udstationerede medarbejdere bør du være meget opmærksom.

For en person – med en løn på 500 t.kr. og med arbejde i forskellige lande – betyder det eksempelvis en skattestigning på ca. 102.000 kr. Dette vil kræve en ekstra løn på ca. 230 t.kr. for at blive
stillet uændret.

Hvornår gælder ændringen fra
De ændrede regler har virkning fra og med 20. september 2012. Der er dog vedtaget en overgangsordning – se nedenfor.

Hvad ændres
Ændringen vil medføre, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som får hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet i udlandet, i fremtiden kun kan få nedsat deres danske skat med den faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale.

Overgangsordning kan bruges til og med 2013
Ophævelsen har virkning fra 20. september 2012. Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold uden for riget, og er berettiget til at bruge reglerne i ligningslovens § 33 A, kan til og med udgangen
af kalenderåret 2013 opnå fuld lempelse som hidtil.

Hvis personen derimod afbryder 6 måneders perioden i forbindelse med ferie i Danmark efter 20. september 2012 er lempelse efter ligningslovens § 33 A efter dette tidspunkt udelukket.

Det er derfor vigtigt, at du ikke ”træder” ud af bestemmelsen ved at afbryde 6 måneders perioden, f.eks. ved at afholdt efterårsferie og juleferie i Danmark giver et ophold på mere end 42 dage i Danmark indenfor en 6 måneders periode.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvisvelkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

_Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.