Firmanavn eller logo på gulpladebiler

SKAT har nu udsendt vejledning vedr. de nye regler for firmanavn eller logo på gulpladebiler.

Nedenfor kan du se vejledningen gengivet en dens fulde længde.

Vær opmærksom på, at nedenstående er et udtryk for SKATs fortolkning af gældende regler. Du vil altid kunne finde en opdateret version af reglerne på skat.dk.

– - – - – - – -

Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal biler på gule plader have synligt firmanavn eller logo.

•Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader.
•Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.
•Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret.
•Reglerne træder i kraft 1. januar 2013.

Hvor skal oplysningerne sidde?
Oplysningerne skal fremgå af både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. Det vil også sige, at virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan fx fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?
Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Det gælder både, når du skal skrive din virksomheds navn og CVR-nummer.

Er din bil over 3,5 tons, skal din virksomheds navn dog stå med 10 cm høje bogstaver. CVR-nummeret skal
også her stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal.

CVR-nummeret kan du skrive på to måder:

På samme linje: CVR 12345678

På to linjer, hvor “CVR” står øverst og selve nummeret nedenunder:

CVR  
12345678

Virksomhedslogo som alternativ til virksomhedsnavn
Hvis dit virksomhedslogo entydigt identificerer din virksomhed, må du godt benytte logoet i stedet for virksomhedens navn. Det kan fx være, hvis din virksomheds navn indgår i logoet.

Hvem har ansvaret: Ejer og registreret bruger

Det er den registrerede ejer af bilen, der har ansvaret for, at oplysningerne om tydeligt firmanavn eller logo og CVR-nummer er placeret korrekt og har den rigtige størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis der er en registreret bruger af bilen, der er forskellig fra ejeren.

Hvis der er en registreret bruger, er det ham eller hende, der har ansvaret for, at bilen lever op til de nye regler.

Vognmand
Hvis en vognmand er registreret ejer af en bil, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende bestillingscentral,er det den enkelte vognmands CVR-nummer og virksomhedsnavn, som skal oplyses
på bilen.

Det er her ligegyldigt, om den enkelte vognmand som led i tilslutningen til vognmandscentralen er forpligtet til at erhverve ejerandele, aktier eller lignende i vognmandscentralen og dermed er medejer af vognmandscentralen. Vognmandscentralens navn, logo, reklamer osv. må dog godt fremgå på bilen.

Leasing
Ved langvarig udlejning (leasing)af en bil til udelukkende erhvervsmæssig brug, er det som hovedregel den person, der lejer eller leaser bilen, der bliver den registrerede bruger.

Derfor er det lejeren/leasingtagerens CVR-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen.

Ved udlejning, hvor lejeren ikke bliver den registrerede bruger af bilen, er det biludlejerens CVR-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen.

Kommuner, Regioner, Offentlige institutioner
En kommune, region eller offentlig institution, der er registreret ejer eller bruger af biler, som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, har pligt til at oplyse CVR-nummer samt navn eller logo, mærke eller byvåben på hver af bilerne.

DISSE BILER ER IKKE OMFATTET AF REGLERNE

Papegøjeplader
Biler på papegøjenummerplader eller som har mærket med teksten “Bilen må bruges privat”, er ikke
omfattet af de nye regler og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer.

Inkassovirksomhed
Det kan være i strid med god inkassoskik at parkere uden for skyldnerens bolig med en bil, der er mærket med udtryk som “inkasso” eller lignende eller med virksomhedsnavne mv. Endvidere kan inkassovirksomhed kun udøves af virksomheder, der autoriseres hertil.

Derfor arbejder Skatteministeriet på inden den 1. januar 2013 at fritage virksomheder, der er autoriseret efter lov om inkassovirksomhed, for de nye regler på de biler, der anvendes
som led i inkassovirksomheden.      

Specialkøretøjer
Specialkøretøjer i form af udryknings-, rednings- og sygetransportkøretøjer samt køretøjer til vejarbejde er ikke omfattet af de nye regler og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer. Heller ikke, selvom bilen er på gule nummerplader.

BILER MED VÆRDIFULDE GENSTANDE OG UDENLANDSKE BILER

Biler, der medbringer værdifulde genstande
Biler, der medbringer værdifulde genstande, kan ikke få dispensation fra reglerne. Hvis der blev indført
dispensation, vil det indikere, at biler uden de lovpligtige oplysninger er attraktive for indbrudstyveri, netop fordi de har fået dispensation.

I øvrigt er op til den enkelte virksomhed, om den vil anføre oplysninger på diskret vis, eller om virksomheden som led i markedsføring vil være mere synlig i gadebilledet.

Desuden kan en virksomhed, der er aktie- eller anpartsselskab eller anden virksomhed med begrænset hæftelsesansvar,i tilknytning til virksomhedens CVR-nummer registreres hos Erhvervsstyrelsen med et binavn i forhold til virksomhedens hovednavn. Et sådant binavn kan i givet fald være neutralt i forhold til virksomhedens hovednavn med henblik på, at det er virksomhedens binavn, der anføres på virksomhedens biler.

Biler, der er registreret i udlandet,og som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark
Brugeren eller føreren af en udenlandsk indregistreret bil, der benyttes erhvervsmæssigt i Danmark, skal anbringe dokumentation for den udenlandske bilejers virksomhedsregistrering i RUT-registeret synligt i forruden af bilen.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.