Regeringens lovprogram 2012/2013

I forbindelse med folketingets åbning har regeringen fremlagt et katalog over de lovforslag, som man forventer at fremsætte i denne folketingssamling.

Blandt tiltagene på skatte- og afgiftsområdet kan nævnes følgende:

1. Iværksætterskatten afskaffes
Beskatningen af selskabers gevinster på ikke-børsnoterede aktier, bedre kendt som iværksætterskatten, vil blive afskaffet fra nytår. Et udkast til lovforslag har allerede været sendt i høring og blev
omtalt i Depechen 2012, nr. 20. Det endelige lovforslag vil blive fremsat i sidste halvdel af oktober måned.

2. Indgreb mod solcelleanlæg
Enerigministeren har udtalt til pressen, at man vil justere på ordningen i nær fremtid. Der foreligger p.t. ingen konkrete tiltag eller nogen tidshorisont fra ministerens side. Vi vil løbende holde dig underrettet her på sitet.

3. Værnsregler om omgåelse af udbyttebeskatning
Kildeskatteloven og selskabsskatteloven vil blive ændret for at imødegå mulighederne for omgåelse af udbyttebeskatning m.v.

4. Yderligere felter låses på årsopgørelsen
Kildeskatteloven og en række andre love varsles ændret med henblik på udvidelse af årsopgørelsesordningen samt for at indføre regler om ansættelse af gaveafgift i tilfælde, hvor der ikke er indgivet gaveanmeldelse.

5. Ændring af fedtafgiftsloven m.v.
I anden halvdel af november måned vil der blive fremsat lovforslag om ændring af såvel chokoladeafgiftsloven som fedtafgiftsloven med henblik på henholdsvis udvidelse af afgiftsgrundlaget og justering af afgiften. De igangværende politiske forhandlinger omkring afgifterne kan dog betyde, at forslagene ikke vil blive fremsat.

6. Arbejdsskadeafgift for virksomheder
Der vil blive fremsat forslag om at indføre en arbejdsskadeafgift for at øge virksomhedernes incitament til at forbygge ulykker.

7. Kørselsafgifter på lastbiler
Til februar vil der blive fremsat forslag om indførelseaf en kilometerbaseret kørselsafgift for tunge køretøjer med en tilladttotalvægt på over 12 tons. Den hidtidige vejbenyttelsesafgift vil til gengæld
blive ophævet.

8. Udvidelse af indberetningskrav ift. SKAT
Ligeledes til februar vil der blive fremsat forslag om ændring af skattekontrolloven og flere andre skattelove for at udvide indberetningsreglerne og for at sikre øget efterrettelighed.

9. Modernisering af klagesystem hos SKAT
Til marts vil der blive fremsat forslag om ændring af skatteforvaltningsloven for at modernisere klagesystemet på skatteområdet.

10. Skærpet straf for kartelvirksomhed
Erhvervs- og vækstministeren vil stille forslag om indførelse af mulighed for fængselsstraf for deltagelse i kartelaktiviteter.

11. Markedsmodningsfond etableres
Samme minister vil stille forslag om oprettelse af en Markedsmodningsfond, der skal hjælpe virksomheder med at overvinde blandt andet kapitalmangel.

12. Udvidelse af reglerne om virksomhedspant
Justitsministeren vil fremsætte forslag om udvidelse af reglerne om virksomhedspant.  

Lovkataloget er ikke udtømmende. Ligesom i tidligere år vil der i løbet af folketingsåret utvivlsomt opstå behov eller ønske om lovgivning også på andre områder.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.