Få fradrag for dit private solcelleanlæg

Nedenstående regler gælder for anlæg omfattet af overgangsordningen, dvs. de gamle regler

For at blive omfattet af overgangsordningen, hvor du kan bruge nettoårsafregning – skal du opfylde følgende kriterier:

• Anlægget er nettilsluttet senest 19/11-2012 ELLER
• Der er indgået bindende aftale om køb senest 19/11-2012 OG
• Anmeldelse til netselskab sker senest 19/12-2012 OG
• Anlægget er tilsluttet nettet senest 31/12-2013 (oprindeligt var det 19/5-2013)

Lovforslaget er fremsat d. 20.11.2012. Anlæg, der ikke opfylder ovennævnte overgangsregler kan ikke anvende de gamle regler beskrevet nedenfor.

Forskel på reglerne for private og virksomheder
Er du selvstændig erhvervsdrivende eller ejer et selskab og planlægger du at anskaffe solceller til brug i din virksomhed kan du kontakte os for yderligere rådgivning og vejledning.

Som privatperson har du mulighed for enten at bruge skemametoden eller den regnskabsmæssige metode, når du skal opgøre indkomsten ved strømproduktionen. Samtidig har du mulighed for at ”lagre” den strøm, som du har produceret, og bruge den privat senere.

Beregninger viser, at et seks kilowatt solcelleanlæg vil være tjent hjem på 14-15 år, hvis man bruger den såkaldte skemametode til opgørelse af indkomsten ved strømproduktionen.

Ved brug af den regnskabsmæssige metode viser beregninger, at anlægget vil være betalt tilbage allerede efter 10-11 år. Under visse omstændigheder kan tilbagebetalingstiden komme helt ned på syv år, specielt
hvis du betaler topskat, hvor fordelen ved de skattemæssige afskrivninger er størst.

To metoder til beregning af strømproduktion
Som solcelleejer kan du vælge at opgøre indkomsten af strømproduktionen på to måder:
 
1) Den skematiske metode
2) Den regnskabsmæssige metode

Efter den skematiske metode er de første 7.000 kroner i indtægt skattefrie. Bundfradraget på de 7.000 kroner og reglerne for størrelsen af solcelleanlægget betyder, at du aldrig kommer til at betale
skat af anlægget, da du ikke skal medregne det private strømforbrug i indkomsten.

Den skematiske metode kræver ikke noget regnskab eller administration, men til gengæld må du regne med, at tilbagebetalingstiden er cirka fem år længere end ved brug af den regnskabsmæssige metode.

I stedet for den skematiske metode kan du vælge at drive solcelleanlægget efter den regnskabsmæssige metode som en selvstændig virksomhed.

Hvis du i forvejen er selvstændig, går solcelleanlægget blot ind i den normale drift i virksomheden.

Ved at køre solcelleanlægget som selvstændig virksomhed kan du foretage skattemæssige afskrivninger
på hele købesummen inklusive monteringsudgifter. Anskaffer du eller har du anskaffet et anlæg i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 får du mulighed for at afskrive hele 115% af anskaffelsessummen. Se mere nedenfor.

Du kan afskrive 25 procent i din personlige indkomst, hvilket især er interessant, hvis du betaler topskat. Du kan også fratrække eventuel vedligeholdelse, udgift til revisor og andre driftsudgifter i
forbindelse med strømproduktionen i den personlige indkomst.

Ingen fradrag for moms
En nettoafregnende privatehusstand kan ikke momsregistreres, da man ikke anses for at drive økonomisk virksomhed (erhvervsvirksomhed)i momsmæssig forstand.

Det betyder, at momsen på anskaffelse og drift af anlægget bliver ennettoudgift, som dog indgår i de skattemæssige udgifter.

Afgørelsen om at nægte momsregistrering af nettoafregnende private anlæg er truffet af Skatterådet i juni måned 2012, og er en stramning af den praksis, som Skatterådet ellers selv havde fastlagt, hvor det var muligt (men ikke nødvendigvis en fordel) at blive momsregistreret, medmindre man brugte hele produktionen selv, og dermed slet ikke havde noget salg fra anlægget.

Man behøver derfor slet ikke tænke på moms i forhold til solcelleanlægget, bortset fra, at momsen er en del af udgifter til anlægget og vedligeholdelse m.m.

Mulighed for skattemæssig afskrivning af solceller
Solcelleanlæg har aldrig været en bedre investering. Især efter at SKAT nu har slået fast, at man kan foretage 25 procent afskrivning på et solcelleanlæg, hvis man bruger regnskabsmetoden.

For anlæg anskaffet i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2012 kan du afskrive hele anskaffelsessummen inkl. montageudgifter med tillæg på 15%. Det betyder, at du på et anlæg til 120.000 kr. vil få et yderligere “gratis” fradrag på 18.000 kr.

Afskrivningerne betyder, at du kan spare op til 19.000 kroner i skat det første år af anlæggets levetid ved køb af et anlæg til 120.000 kr..
 
Skatteteknisk sker der nemlig det, at når du vælger atinstallere et solcelleanlæg på taget af dit hus, og anlægget registreres hos energi-net.dk, betragter man solcelleanlægget som et produktionsanlæg,
uanset om du bruger al den producerede strøm privat.

For at du kan afskrive anlægget efter reglerne for driftsmidler, må solcellerne ikke være en integreret del af bygningen.

Hvis solpanelerne erstatter tagplader eller en del af muren, betragtes de som installationer, og så kan du ikke afskrive på et anlæg, der er monteret på din private beboelsesejendom. Er anlægget derimod
monteret på en erhvervsejendom vil der desuagtet kunne afskrives med 4% årligt hvis anlægget er en installation.

Blandede ejendomme og selvstændige
SKAT har givet grønt lys for, at ejere af blandede ejendomme – altså ejendomme, hvor virksomheden drives samme sted som boligen – også kan opsætte solcellerne på erhvervsbygningen og samtidig være omfattet af de lempelige regler.

Det er eksempelvis i orden, at en landmand opsætter solcellerne på taget af laden.
 
Når solcelleanlæg opsættes hos selvstændige, beregnes det private strømforbrug forud for den erhvervsmæssige andel. Hvis man vælger skemametoden, skal anlægget dog opsættes på den private bolig.

Alt i alt kan du på længere sigt spare penge ved at investere i et solcelleanlæg. Læs mere på klimaogenergiguiden.dk og tal eventuelt med din revisor, om det kunne være relevant for dig.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.