Gamle aktionærlån udløser alligevel ikke skat

Vi har tidligere omtalt det oprindelige udkast til lovforslaget om beskatning af ulovlige aktionærlån, der var sendt i høring fra skatteministeren.

Der er i udkastet lagt op til, at også gamle aktionærlån skulle beskattes hvis de ikke blev indfriet inden udgangen af 2013.

Nu foreligger det endelige lovforslag.

Ændring i forhold til udkastet
Skatteministeren har valgt, at lade beskatningen af de gamle aktionærlån udgå af forslaget, der netop er fremsat i folketinget. De nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån gælder derfor kun lån, der er optaget den 14. august 2012 eller senere.

Ændringer falder godt i tråd med holdningen om, at reglerne ikke skal skærpes med tilbagevirkende kraft. Dette ville reelt have været tilfældet såfremt det oprindelige udkast var fastholdt, idet man her ville beskatte lån, der var optaget før reglernes ikrafttræden.

I det nuværende pengemarked måtte det også anses som sandsynligt, at mange ikke ville have mulighed for at indfri de gamle lån og dermed reelt var uden mulighed for at undgå beskatningen ved brug af den tiltænkte overgangsregel.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.