Nu kommer dagsbeviserne til gulpladebilerne snart

EU har langt om længe godkendt, at der i Danmark indføres regler om dagsbeviser til gulpladebiler.

Dagsbeviser er en ordning, der gør det lovligt at bruge gulpladebiler til privat kørsel i begrænset omfang.

Folketinget vedtog i december 2008 en lov om dagsbeviser til gulpladebiler. Virksomheder kan mod betaling af en afgift – oprindelig fastsat til 225 kr. pr. dag – få lov til at anvende deres biler til private formål, uden at det påvirker virksomhedens adgang til momsfradrag og uden, at brugeren skal beskattes af fri bil.

Når reglerne træder i kraft betyder det, at en virksomhed lovligt kan lade en medarbejder låne en kassevogn i en weekend i forbindelse med flytning, bortkørsel af affald eller lignende.

Reglerne er dog endnu ikke trådt i kraft.

De skulle nemlig godkendes af EU. Skatteministeriet regnede med, at godkendelsen ville foreligge i løbet af 6-9 måneder, men det holdt ikke. Det tog 3½ år inden EU-behandlingen var overstået.

Sammen med EUs godkendelse er der sket nogle justeringer i forhold til det oprindelige forslag. Der går derfor endnu lidt tid, inden reglerne træder i kraft, men vi er dog tættere på end før.

Reglerne gælder KUN for varebiler op til 3 tons, og det er tanken, at dagsafgiften skal kunne betales elektronisk.

Foruden ovennævnte indarbejdelse af EUs justeringer, må det forventes, at reglernes anvendelse afventer at SKAT får udviklet en betalingsløsning.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.