Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande for 2011 - Frist 30/9 2012

Hvis din virksomhed har moms til gode i andre EU-lande, skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen for momsrefusion vedr. 2011 er 30. september 2012.

Mulighed for momsrefusion
Danske virksomheder, der køber varer og ydelser i andre EU-lande, vil af og til opleve at modtage fakturaer med lokal moms. Denne moms har virksomhederne mulighed for at få godtgjort i samme omfang som en lokal virksomhed i det samme EU-land.

Det er udbetalingslandets regler, der gælder. Der kan derfor alene opnås tilbagebetaling af momsen efter det pågældende lands regler. Tilbagebetaling er betinget af, at virksomheden ikke har haft momspligtig omsætning i det pågældende EU-land i den periode, som tilbagebetalingen vedrører.

Et typisk eksempel på momsomkostninger i andre EU-lande kan være afholdte udgifter i forbindelse med forretningsrejser.

Din virksomhed kan vælge at anmode om momsrefusion for et helt år eller lave refusionsansøgninger baseret på kvartaler.

Tilbagebetalingsbeløbet skal overstige et vist minimumsbeløb, typisk 400 EUR for et kvartal og 50 EUR for momsrefusion for hele året.

Elektronisk ansøgning
Virksomheder skal anmode om momsrefusion via SKATs “TastSelv Erhverv”, hvor tilmelding til ordningen også findes. Anmodningen udfyldes på dansk.

Der skal sendes særskilt anmodning til samtlige EU-lande, hvor virksomheden har haft momsomkostninger, og følgende skal oplyses:

-Virksomhedens generelle oplysninger som navn, adresse m.m.
-Ansøgningsperiode
-Stamdata fra de momsbelagte fakturaer, som uploades i særskilt format.
-De indkøbte varer/ydelser klassificeres i op til ti forskellige varer og ydelsesgrupper.

Det er vigtigt at modtage bekræftelsesmail/-brev fra modtagerlandet på, at ansøgningen er modtaget.

Sagsbehandlingstid på op til 4 måneder
Din virksomhed vil som udgangspunkt modtage svar på anmodningen senest fire måneder efter ansøgningen.

Hvis udbetalingen bliver unødigt forsinket, vil virksomheden have krav på en rentegodtgørelse. En myndighed vil dog stadig kunne anmode om uddybende dokumentation i form af fakturamateriale, og dette kan lovligt forlænge sagsbehandlingen.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.