Ulovlige aktionærlån bliver skattepligtige

Som led i skattereformen er der lagt op til, at der skal ske beskatning af aktionærlån. Lovforslaget er kommet i høring og fra 1. januar 2013 er det tiltænkt at aktionærlån vil udløse beskatning.

Beskatningen vil ske på udbetalingstidspunktet enten som løn eller aktieindkomst.

Er du aktionær, vil du som udgangspunkt blive udbyttebeskattet mens du som ansat i virksomheden uden aktier, vil blive lønbeskattet. Sidstnævnte gør sig også gældende, hvis du er ansat og ejer aktier i virksomheden.

Selv om lånet tilbagebetales, vil der stadigvæk ske beskatning hos låntager.

For eksisterende lån pr. 31. december 2012, som ikke er tilbagebetalt inden 31. december 2013, vil der indtræde beskatning af aktionæren den 1. januar 2013, såfremt lovforslaget vedtages.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.