Kapitalafkastsatsen for 2012

SKAT har i meddelelsen SKM2012.421.SKAT beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 til 1 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Kapitalafkastsatsen udgjorde 2 pct. for 2011 og 4 % for 2010.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.