Servicefradrag - fradragstidspunktet ændres

Skatteminister Thor Möger Pedersen har lyttet til kritikken fra de borgere, der har fået udført fradragsberettiget service- eller håndværksarbejde i slutningen af 2011, men ikke har nået at betale for arbejdet før efter nytår.

Efter de gældende regler, som den tidligere regering står bag, er betalingstidspunktet afgørende for, hvornår fradraget kan tages, og de pågældende kan derfor først få fradrag for udgifterne i indkomståret 2012, selv om arbejdet er udført i 2011.

Skatteministeren vil nu ændre reglerne, så de berørte borgere alligevel kan få fradraget i indkomståret 2011.

Da ændringen kræver lovgivning, vil de berørte personer først kunne få fradraget, når lovændringen er vedtaget i løbet af foråret 2012. De skal derfor først indberette udgifterne til SKAT til den tid.

Skatteministeren har endvidere besluttet at lempe reglen om at betaling med check ikke giver fradrag i BoligJobordningen. Det sker for at imødekomme personer – fortrinsvis ældre – der ikke har været opmærksomme på reglen. Ændringen sker kun bagudrettet – dvs. for arbejde udført i 2011, hvor der er betalt med check senest den 29. februar 2012.

Fremover vil betaling med check ikke give fradrag. Kontant betaling giver ikke fradrag – hverken i 2011 eller 2012.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.