Renter af restskat og overskydende skat 2011

SKAT har nu offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for indkomståret 2011.

For indkomståret 2011 udgør det ikke fradragsberettigede restskattetillæg 5,4 %. Dette svarer til en lånerente på lidt over 8 %. For 2010 udgjorde restskattetillægget 6,2 %.

Betales restskatten senest den 30. juni 2012 skal der betales en dag-til-dag-rente på 3,4 %.

Ved en restskat på 20.000 kr. skal der betales den 30. juni 2012, skal der altså betales en ikke fradragsberettiget rente på 337 kr.

Har man betalt for meget i skat, får man et skattefrit rentetillæg på 0,5 % for 2011, når pengene bliver udbetalt fra SKAT. For 2010 var denne sats på 0,2 %. En overskydende skat på 20.000 kr. giver dermed en skattefri rentegodtgørelse på 100 kr.

Husk at am-bidraget for indkomståret 2011 også er en skat.

Det betyder, at der i modsætning til tidligere år, også betales renter af rest am-bidrag. Således modtager du også rente af et evt. overskydende am-bidrag.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.