Servicefradag - husk betaling inden nytår

Udgifter til istandsættelse af egen bolig eller til en havemand, en rengøringskone eller en barnepige kan fratrækkes på selvangivelsen efter de særlige regler om servicefradrag. Det er kun udgifter til arbejdsløn som kan fratrækkes og højst 15.000 kr. pr. år. Ægtefæller kan tilsammen fratrække 30.000 uanset hvem af dem, som har betalt regningerne.

For at få fradrag i 2011 skal en række betingelser være opfyldt

-Arbejdet skal være udført i perioden 1. juni – 31. december og
-Være dækket af den liste, som SKAT har udsendt over de typer af arbejde, som berettiger til fradrag og
-Regningen skal være betalt inden årets udgang og
-Skal enten være med et betalingskort, via bank eller sparekasse eller via netbank.

Sidste bankdag i 2011 er fredag den 30. december.

Dokumentation for arbejdet og for betalingen skal gemmes i 3 år.

Fradraget skal indberettes til SKAT senest onsdag den 29. februar 2012 via TastSelv på www.skat.dk.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.