Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse 2012

Både kørselsfradraget til og fra arbejde og den skattefrie kørselsgodtgørelse stiger fra og med 2012.

Skatterådet har forhøjet satserne fordi benzinpriserne og andre driftsudgifter er steget.

Kørselsfradrag
Der er ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.

Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,10 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen halveret til 1,05 kroner pr. kilometer.

Hvis du bor i en udkantskommune bliver satsen ikke halveret ved kørsel over 120 km. dagligt. Se hvilke kommuner der er udkantskommuner.

I 2011 er kørselsfradraget på 2,00 kroner og 1,00 kroner pr. kilometer. Satserne bliver beregnet på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin og andre driftsudgifter er steget.

I forhold til 2011 bliver satsen først halveret efter daglig kørsel på 120 kilometer 2012. Det var tidligere 100 km. Reguleringen er sket som kompensation for faldende værdi af fradraget som følge af den tidligere vedtagne skattereform – Forårspakke 2.0.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri kørselsgodtgørelse.

Skattefri kørselsgodtgørelse
Også den skattefri kørselsgodtgørelse stiger. I 2012 vil den skattefrie sats op til 20.000 kørte kilometer årligt være 3,80 kroner pr. kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10 kroner pr. kilometer. I 2011 var satserne 3,67 kroner og 2,00 kroner.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter bliver 0,50 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på én øre. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Kørselsgodtgørelse kan skattefrit gives af en arbejdsgiver til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, cykel mv., og hvor arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol med kørselsomfanget.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.