Revisor Informerer 3. kvartal 2011

Så er udgaven af Revisor Informerer for 3. kvartal 2011 på gaden.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

I denne udgave af Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:

1) Forskudsregistreringen for 2012
2) Digitale årsrapporter
3) Likviditetsbudgetter og vigtigheden heraf
4) Genleasing af fri bil – fordel eller ulempe
5) Bankpakke 4 – betydningen for dig
6) Lettere adgang til fradrag for tab på debitorer – selskaber
7) Pensionsopsparing – selvstændige og hovedaktionærer

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til artiklerne er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.