Forskudsopgørelse 2012 er klar i din skattemappe

Så er din forskudsopgørelse og skattekort for 2012 klar i din skattemappe på Tast-selv hos SKAT.

Det en god ide at give sin forskudsopgørelse et serviceeftersyn.

Får du ikke rettet i forskudsopgørelsen i de tilfælde, hvor der er nye tal, kan det medføre en slem overraskelse i form af restskat.

Hvornår bør du rette din forskudsopgørelse
Der skal typisk rettes i forskudsopgørelsen, hvis der er sket større ændringer i ens liv som fx:

-Nyt job med en væsentligt højere eller lavere løn
-Arbejdsløshed, pensionering eller efterløn
-Start/ophør af selvstændig virksomhed
-Køb eller salg af hus/ejerlejlighed, nybygning eller ombygning
-Omlægning eller indfrielse af lån, fx boliglån
-Rentetilpasningslån

De fleste behøver ikke at ændre forskudsopgørelsen, men et godt råd er alligevel at kigge forskudsopgørelsen igennem for at se, om der er forkerte tal eller mangler oplysninger.

Du kan læse SKATs folder om forskudsopgørelsen 2012 ved at klikke på filen til højre på siden.

Hvad er nyt/ændres i 2012
Aktieindkomstskattens lave sats nedsættes fra 28 pct. til 27 pct. Parallelt hermed nedsættes satsen for indeholdelse af udbytteskat.

Sundhedsbidraget sænkes fra 8 til 7 pct. Sundhedsbidraget sænkes yderligere med 1 pct.enhed årligt fra 2013 til 2019, hvorefter sundhedsbidraget er helt ophævet.

Bundskatten forhøjes fra 3,64 til 4,64 pct. Bundskatten forhøjes yderligere med 1 pct.enhed årligt fra 2013 til 2019, hvorefter den udgør 11,64 pct.

Værdien af rentefradraget og ligningsmæssige fradrag reduceres med 1 pct.enhed i 2012 og yderligere med 1 pct. enhed årligt i 2013 til 2019.

Der beregnes et nedslag i skatten for negativ nettokapitalindkomst, som er under 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtepar, så fradragsværdien heraf fastholdes på en skatteværdi på ca. 33,5 pct.
Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 4,4 pct., dog maks. 14.100 kr. (2010-niveau).

Fra 2013 til 2019 forhøjes beskæftigelsesfradraget yderligere gradvist til 5,6 pct., maks. 17.900 kr. (2010-niveau).

Det særlige tillæg til befordringsfradraget for lavtlønnede forhøjes fra 25 pct., maks. 6.000 kr., til 29 pct., maks. 7.000 kr. Fra 2013 til 2019 forhøjes tillægget yderligere gradvist til 64 pct., maks. 15.400 kr.

Standardfradraget for dagplejere forhøjes fra 46 pct. til 47 pct. af vederlaget. Fra 2013 til 2019 forhøjes standardfradraget yderligere gradvist til 60 pct.

Ved ydelse af gaver til almenvelgørende foreninger ophæves bundgrænserne for gavefradraget, så der gives fradrag for den fulde donation på op til 14.500 kr. årligt (2010-niveau).

Kilometergrænsen for daglig befordring mellem hjem og arbejde, hvor der gives befordrings­fradrag med normalsatsen forhøjes fra 100 km til 120 km.

Den midlertidige ordning vedr. forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner forlænges med 5 år fra 2013 til 2018.

Der indføres en generel skattekompensationsordning, for personer med særligt store rentefradrag og ligningsmæssige fradrag.

Det er aldrig for sent at ændre
Forskudsopgørelsen er en et budget, der bør tilpasses, hvis der sker noget af større økonomisk betydning i ens liv. Derfor kan man ændre den hele året. På den måde undgår man at skulle betale store restskatter, fordi man hver måned betaler netop den skat, man skal – hverken mere eller mindre.

Derfor kan der også være god grund til at se en ekstra gang på sin forskudsopgørelse for 2011.

Hvis du tjekker tallene på din forskudsopgørelse for 2011 og opdager, at du løbende har betalt for lidt i skat i år, så kan du stadig undgå restskat og renter. Det kræver bare, at du betaler det manglende beløb inden året er omme via skat.dk.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.