Regeringsgrundlaget - skat og afgifter

Her kan du læse hovedpunkterne vedrørende ændringer inden for skat og afgifter i den kommende regerings regeringsgrundlag der netop er offentliggjort. Hvis du vil læse hele regeringsgrundlaget kan du klikke på filen til højre på siden.

Du skal være opmærksom på, at deltaljegraden i regeringsgrundlaget ikke er særlig stor. Vi afventer lovforslagene på de enkelte områder.

VARSLEDE LOVTILGTAG SOM IKKE BLIVER TIL NOGET

Millionærskat
En yderligere beskatning af høje indkomster er næppe mere aktuel

Bankskatten
En forøget beskatning af pengeinstitutterne bliver ikke til noget.

Boligpakken
Rabat på tinglysningsafgift, ejendomsværdiskat og grundskyld er ikke medtaget.

12-minutter mere om dagen
Planerne om at alle skal arbejde 12 minutter mere om dagen er droppet.

Passagerafgift flyrejser
Forslaget om en særskilt passagerafgift på flyrejser er taget af bordet.

VARSLEDE LOVTILTAG DER FORVENTES GENNEMFØRT

Skattereform
Mere overordnet er de tre kommende regeringspartier blevet enige om at lave en skattereform i løbet af foråret, der skal sænke skatten på arbejde og sikre dansk konkurrenceevne. Partierne er enige om, at en kommende skattereform skal være fuldt finansieret og at reformen skal indebære en sænkning af skatten på arbejde på en social afbalanceret måde.

Multimedieskatten afskaffes
Der gennemføres en fuldt finansieret afskaffelse af multimedieskatten, men tidsrammen er ikke oplyst. Det fremgår ikke om beskatningen bliver afskaffet i bred forstand sådan at fri telefon, pc m.v. altid vil være et skattefrit personalegode.

Afskaffelse af iværksætterskatten
Regeringen vil søge at gennemføre en fuldt finansieret afskaffelse af iværksætterskatten, men tidsrammen herfor er ikke oplyst. Der er ikke udmeldt noget om, hvorvidt de af den tidligere regering vedtagne lempelser på dette område bliver rullet tilbage, som følge af, disse ændringer endnu ikke er trådt i kraft.

Begrænsning af fradrag for store pensionsindbetalinger
Regeringen agter at indføre yderligere begrænsninger i skattefradraget for store pensionsindbetalinger, uden at dette forhold dog er nærmere belyst.

Fradrag for private og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer fjernes
Fradraget for private og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer fjernes, men tidsrammen herfor er ikke oplyst.

Servicefradraget ophæves tidligere end planlagt
Regeringen vil ophæve den midlertidige ordning med fradrag for visse udgifter i private boliger med virkning fra den 1. januar 2012, hvilket er et år tidligere end planlagt af den tidligere regering.

Højere afgifter på cigaretter og usunde fødevarer
Parterne er enige om at gennemføre en forhøjelse af afgiften på cigaretter og de såkaldt ”usunde” fødevarer, øl og vin m.v.

Afgift på luftforurening
Regeringen vil indføre en afgift på luftforurening, men det er uklart, hvordan en sådan afgift agtes skruet sammen.

Omlægning af registreringsafgiften
Den ny regering vil omlægge registreringsafgiften, så miljøvenlige og små biler bliver billigere, mens de større biler bliver dyrere i afgift.

Betalingsring omkring København
Fremover må danskerne betale for at køre ind i København, når der kommer en betalingsring omkring den indre del af byen. Hvor betalingsringen skal placeres diskuteres fortsat.

Tiltag på erhvervsområdet
-Efterlønsreformen/tilbagetrækningsreformen gennemføres uændret
-Vækstpakke på 10 mia. kroner til fremrykning af renoveringer og vejprojekter
-Reduktion af den samlede erhvervsstøtte med 20 mia. kroner
-Afskaffelse af tidsbegrænsningen på sygedagpenge
-Afskaffelse af fradraget for private og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer
-Folængelse af dagpengeperioden med ½ år
-Reform af dagpengeregler, aktivering m.v.
-Flere grønne arbejdspladser og mere vedvarende energi

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk