Bidrag til Operation Dagsværk 2011

Ca. 20.000 gymnasieelever forventes den 9. november 2011 at deltage i den årlige Operation Dagsværk, hvor eleverne via en dags arbejde for private eller virksomher, samler ind til fordel for et velgørende formål.

De indsamlede bidrag går i år til et uddannelsesprojekt i Amazonas, Peru.

Hvis du som virksomhedsejer får udført arbejde af en “dagsværker” har Skatterådet i SKM2011.615.SR truffet afgørelse om, at du i lighed med tidligere år, er fritaget for din normale pligt til at indeholde a-skat og am-bidrag, af den løn, du udbetaler til ansatte i din virksomhed.

Du skal ikke indeholde a-skat og am-bidrag da beløbet, du betaler for den enkelte elevs arbejde, anses at gå direkte til Operation Dagsværk.

Du har fradrag i dit regnskab for de betalte bidrag, da udgiften anses som en driftsomkostning i din virksomhed.

Eleverne bliver følgeligt ikke skattepligtige af den løn, de tjener til Operation Dagsværk da hele beløbet går ubeskåret til Operation Dagsværk.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk