Kapitalafkastsatsen for 2011

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2011 til 2 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Det oplyses samtidig, at Skatteministeriet er blevet opmærksomt på, at der har været fejl ved beregningen af kapitalafkastsatsen for tidligere år.

Fejlen er rettet ved beregningen af kapitalafkastsatsen for 2011.

Skatteministeriet vil efter sommerferien udsende en genoptagelsesmeddelelse, der omfatter indkomstårene fra og med 2000.

Genoptagelse vil alene omfatte de tilfælde, hvor fejlen har været til ugunst for skatteyderne. De skatteydere, der har haft fordel af fejlen, vil ikke blive berørt.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk