Fristen for aflevering af selvangivelsen for 2010 forlænges

Som følge af CSC-konflikten er SKAT nu nødsaget til at udskyde selvangivelsesfristen for den udvidede selvangivelse.

Hvem er omfattet af udsættelsen
Den udvidede selvangivelse bruges blandt andet af selvstændigt erhvervsdrivende, borgere der har udlejningsejendomme, kunstnere samt borgere med udenlandsk indkomst eller udenlandske ejendomme.

Mens alle de erhvervsdrivende, der bruger TastSelv, ikke bliver påvirket af CSC-konflikten, er SKATs papirudsendelser blevet ramt. SKAT har derfor besluttet at udskyde fristen en uge. Dette sker for at for at undgå, at nogle uretmæssigt ville blive opkrævet et skattetillæg ved for sen aflevering selvangivelsen.

Udskydelsen skyldes helt konkret, at udsendelsen af selvangivelsen på papir til selvstændigt erhvervsdrivende og servicemeddelelser til deres ægtefæller er blevet forsinket. Det betyder, at selvangivelsen først er skatteyderen i hænde i sidste halvdel af juni måned.

Hvornår skal SKAT senest have selvangivelsen
Sidste frist for aflevering af selvangivelsen, uden at skulle betale skattetillæg, ændres altså fra den 3. juli til den 10. juli. For de erhvervsdrivende, der afleverer efter den 10. juli vil skattetillægget dog blive beregnet efter den oprindelige frist 3. juli.

TastSelv har ikke været påvirket af konflikten, og SKAT anbefaler alle at benytte denne løsning. Her kan de med det samme få besked om, om der er overskydende skat, eller om der er en regning, der skal betales.

Hvem er ikke omfattet af udsættelsen
Selvangivelsesfristen udskydes ikke for selskaber, der fortsat har frist den 3. juli, medmindre de har forskudt regnskabsår. Fristen for lønmodtagere m.v. var 1. maj 2011 og disse berøres derfor ikke.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk