Momsreguleringsforpligtelse - salg af ejendomme

Ekspropriation
Når du sælger en ejendom, skal du tilbagebetale hele eller dele af den fratrukne købsmoms af afholdte byggeudgifter m.v., hvis køberen af ejendommen ikke overtager denne momsreguleringsforpligtelse.

Skatterådet har i en ny afgørelse refereret i SKM2011.281.SR fastslået, at din pligt som sælger til indbetaling af momsreguleringsforpligtelsen ikke gælder i ekspropriationstilfælde.

Der er dog den betingelse, at det er utvivlsomt, at ekspropriationen sker med henblik på nedrivning af bygningerne. Dette kan f.eks. være tilfældet ved anlæg af motorveje m.v. hvor Vejdirektoratet eksproprierer din ejendom.

Skatterådet begrundede sin afgørelse med, at forholdet ikke kunne sidestilles med tilfælde, hvor en bygning overgår til anden anvendelse. Der var i stedet reelt tale om salg af en byggegrund.

Afgørelsen er relevant i alle tilfælde, hvor der sker salg af fast ejendom, når det vel at mærke ligger fast, at der vil ske nedrivning af de bygninger, der findes på ejendommen.

I disse tilfælde skal du som sælger ikke indbetale momsreguleringsforpligtelsen.

Du kan læse hele afgørelsen fra Skatterådet ved at klikke her.

Uden for ekspropriation
Du skal gengæld være opmærksom på, at salgssummen uden for ekspropriationstilfælde skal tillægges moms. Dette skyldes, at der efter RevisorGruppens opfattelse, reelt er tale om salg af en byggegrund. Dette gælder uanset om nedrivningen af bygningerne sker for sælgers eller for købers regning.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk