Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Regeringen og Socialdemokraterne er blevet enige om at skattefritage gaver til ansatte til en værdi på op til 1.000 kr. årligt.

Ændringerne skal allerede gælde fra indkomståret 2011.

Bagatelgrænsen på 1.000 kr. betyder, at personalegoder på under 1.000 kr. ikke længere vil være skattepligtigtige for medarbejderen.

Indberetningspligt
Indberetningsreglerne for arbejdsgiveren vil også blive ændret i relation til den foreslåede skattefrie bagatelgrænse. Arbejdsgiveren vil efter lovforslaget således ikke have indberetningspligt i relation til goder, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 1.000 kr., og heller ikke, når flere goder samlet set overstiger bagatelgrænsen.

Hvis grænsen overskrides
Hvis bagatelgrænsen overskrides, bliver det den ansatte selv, der skal sørge for at selvangive den samlede værdi af de modtagne goder. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke længere skal kontrollere, hvor meget den enkelte medarbejder har modtaget.

Arbejdsgiveren vil således kun have indberetningspligt for personalegoder omfattet af den foreslåede bagatelgrænse, hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr.

Julegaver
Årlige gaver fra arbejdsgiveren i form af naturalier i anledning af jul eller nytår vil blive medregnet i den foreslåede skattefrie beløbsgrænse på 1.000 kr. Arbejdsgiveren kan således selv vælge, om der skal gives en stor julegave til en værdi på 1.000 kr. eller en julegave som giver plads til andre personalegoder til medarbejderen i løbet af året.

Julegaver i form af naturalier med en samlet værdi på maksimum 700 kr. ikke bliver skattepligtige, uanset om den ansatte har modtaget goder og julegaver til en værdi på over 1.000 kr. ifølge forslaget. Det betyder, at de andre smågoder bliver skattepligtige med det fulde beløb, mens selve julegaven til en værdi af maksimum 700 kr. ikke beskattes.

Bemærkningerne til lovforslaget giver følgende eksempel: Hvis en ansat har fået goder til en værdi af 600 kr. og en julegave til en værdi af 600 kr., er beløbsgrænsen på 1.000 kr. overskredet, dog så beskattes den ansatte “kun” af goderne til en værdi af 600 kr., julegaven forbliver skattefri.

Det vil sige, at der samlet set reelt bliver indført mulighed for skattefrit at modtage goder op til 1.000 kr. om året inklusive julegaver.

Skattefri fribilletter
Lovforslaget ligger desuden op til, at fribilletter til et sportsligt eller et kulturelt arrangement til ansatte til privat benyttelse ikke vil være skattepligtige. Det er en forudsætning, at de ansatte får fribilletterne af deres arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren samtidig er sponsor for det sportslige eller kulturelle arrangement.

Det er desuden en betingelse, at fribilletten skal modtages som led i et ansættelsesforhold, og yderligere må fribilletterne ikke udgøre hovedydelsen i sponsorkontrakten mellem arbejdsgiveren og den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed, men hovedydelsen skal derimod være en reklameydelse.

Billetternes værdi ingår ikke i vurderingen af den ovennævnte grænse på 1.000 kr.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk