Selskabsloven - 2. fase er trådt i kraft

Den 1. marts 2011 træder 2. fase af selskabsloven i kraft

1. fase af selskabsloven trådte i kraft den 1. marts 2010.

Fra 1. marts 2011 gælder næsten alle bestemmelserne i selskabsloven dvs. lov nr. 470 af 12. juni 2009 med efterfølgende ændringer.

Bestemmelserne om rekonstruktion og om ejerregistret sættes i kraft senere.

Kapitalselskaber kan nu på visse betingelser gøre brug af en række yderligere lettelser og valgmuligheder i selskabsloven, f.eks. følgende:

Der kan træffes beslutning om delvis indbetaling af selskabskapitalen ved stiftelse m.v.. Der skal dog mindst være indbetalt 80.000 kr. i anpartsselskaber og 125.000 kr. i aktieselskaber.

Vurderingsberetning kan undlades ved indskud af aktiver ved stiftelse m.v.

Der kan ydes visse former for økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler (bistand til selvfinansiering).

Fusionsplan og spaltningsplan kan fravælges i anpartsselskaber.

Vurderingsmandserklæring (kreditorerklæring) om kreditorernes stilling kan fravælges ved fusion og spaltning m.v.

Bestemmelser som fortsat ikke er sat i kraft

Bestemmelserne om rekonstruktion, som blev indført ved lov nr. 718 af 25. juni 2010, træder ikke i kraft 1. marts 2011. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Indtil da gælder de hidtidige bestemmelser om konkurs m.v. Spørgsmål om ikrafttræden af rekonstruktion kan rettes til Justitsministeriet.

Bestemmelserne om ejerregistret træder ikke i kraft den 1. marts 2011. Registret vil blive etableret, når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får nyt it-system.

Indtil da skal aktieselskaber føre en storaktionærfortegnelse som hidtil, og der er samme adgang for offentligheden til oplysninger om ejerforhold i aktieselskaber og anpartsselskaber som hidtil.

Se desuden Erhvervs- og Selskabsstyrelsens konkrete vejledninger om aktieselskaber og anpartsselskaber.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk