Ejendomsvurdering 2010 og dækningsafgift

Så har SKAT offentliggjort ejendomsvurderingen pr. 01/10-2010.

Du kan finde vurderingen på din ejendom ved at klikke her.

Du skal være opmærksom på, at det alene er erhvervsejendomme, der er vurderet pr. 01/10-2010

Det kan i den forbindelse være en god ide, at gennemgå denne, ikke blot i relation til om selve ejendomsvurderingen er korrekt, men også i relation til om ejendommen er omfattet af betaling
af dækningsafgift, og om grundlaget herfor er korrekt.  
 
Ejendomsvurdering
Er den offentlige ejendomsvurdering højere end ejendommens værdi i handel og vandel, kan der være store penge at spare i ejendomsskatter ved en klage- eller genoptagelsessag. Vurderingen kan også være foretaget på et forkert grundlag – f.eks. forkerte oplysninger om areal, forkert angivelse af ejendommens karakter, miljøforhold m.v.

Dette kan betyde, at grundlaget for betaling af ejendomsskat og dækningsafgift sker på et forkert grundlag.
     
Dækningsafgift
Dækningsafgift er en kommunal afgift, der betales til den kommune, hvori erhvervsejendommen er beliggende, såfremt kommunen har valgt at opkræve dækningsafgift.

Dækningsafgift betales med mellem 0 – 10 promille af forskelsværdien, der overstiger 50.000 kr..

Forskelsværdien er forskellen mellem vurderingen af ejendommen og grundværdien.

Ejendomme, der bruges til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende kan blive opkrævet dækningsafgift.

Ifølge praksis omfatter lignende f.eks. ejendomme, der anvendes som f.eks. banker, sparekasser, restaurationer, slagterier, biografer, mejerier, skibsværfter, teglværker og vaskerier.

På baggrund af bestemmelsen gælder der således to betingelser for, at en ejendom kan pålægges dækningsafgift.

Ejendommen skal være omfattet af de nævnte kategorier og skal påføre kommunen udgifter svarende til de udgifter, som bestemmelsen har for øje ved de nævnte arter af virksomheder.

Beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og kursusejendomme, garageanlæg og udlejning af lagerrum mv. er ikke omfattet af betaling af dækningsafgift.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående eller har du brug for assistance til f.eks. en klage over din vurdering, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk