Nye momsregler vedr. messer i udlandet

Med virkning fra 1. januar 2011 skal ydelser vedrørende messer, konferencer og kurser momses i det land, hvor køberen af ydelsen er hjemmehørende.

Køb af messeydelser i udlandet
Lejer din virksomhed en stand på en messe i et andet EU-land, skal der ikke længere betales moms til arrangøren. I stedet skal din virksomhed betale dansk moms af lejen m.v. Udgifter til entrebilletter, betaling for garderobe og parkering er som umiddelbart ikke omfattet af ændringen. Din virksomhed skal i dette tilfælde betale momsen i det land, hvor messen finder sted.

Vær dog opmærksom på, at såfremt din virksomhed på forhånd – evt. sammen med standlejen – faktureres for et nærmere bestemt antal entrebilletter samt evt. for garderobe og parkering, skal betales dansk moms af den samlede udgift. Sidstnævnte fremgår dog ikke klart af bestemmelserne, og det er derfor RevisorGruppens fortolkning.

Vær derfor opmærksom på, om den udenlandske messeudbyder er opmærksom på de nye regler og fakturerer uden moms.

Salg af messeydelser – messer afholdt i udlandet
De nye regler betyder også, at hvis din virksomhed arrangerer messer, konferencer eller kurser i andre EU-lande, skal din virksomhed ikke længere momsregistreres i udlandet. Når din virksomhed fakturerer danske kunder for et arrangement i udlandet, skal der tillægges dansk moms.

Ved fakturering af kunder i andre EU-lande skal der til gengæld ikke skal opkræves moms. Den udenlandske kunde skal i stedet have besked om, at ydelsen er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, og at kunden derfor skal betale moms i sit hjemland.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk