Renter af restskat 2010 - det koster det !

SKAT har netop offentliggjort rentesatserne vedrørende beregning af dag-til-dag rente af restskat samt renter af restskat og renter af overskydende skatter for indkomståret 2010.

Dag-til-dag rente for 2010: 4,2%

Rente på restskat for 2010: 6,2%

Rente på overskydende skat for 2010: 0,2%

Frivillige indbetalinger senest 31. december 2010
Du skal ikke betale renter er frivillig indbetaling af skat inden 31. december 2010 – hvis 31. december ikke er en bankdag, skal du være opmærksom på, at indbetalingen senest skal ske sidste bankdag i december.

Dag-til-dag rente – indbetaling senest 1. juli 2011
Hvis du indbetaler restskat i perioden fra 1. januar 2011 til 1. juli 2011 skal du betale dag-til-dag renten. Du kan beregne renten via din skattemappe på SKATs tast-selv løsning. Hvis du vil beregne renten
manuelt skal du huske at renten beregnes pr. antal dage i forhold til 365 dage.

Indbetalinger efter 1. juli 2011
Hvis du først indbetaler din restskat efter 1. juli 2011, skal du betale 6,2% i rente af din restskat.

Beregningseksempel
Du har beregnet, at du skal betale 20.000 kr. i restskat for 2010.

Indbetaler du f.eks. 1. juli 2011 skal du betale 20.419 kr. i alt

Indbetaler du først efter 1. juli 2011 (eller lader en del indregne i forskudsskatten for 2012) kommer du i alt til at betale 21.240 kr.

Du kan altså spare 821 kr. ved at indbetale 1. juli. 2011.

Du kan se flere oplysninger i SKATs vejledning om betaling af restskat ved at klikke på filen til højre. Bemærk at SKAT ikke har tilrettet renteprocenterne.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til artiklerne er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk