Nye satser for befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2011

Ifølge SKAT er satserne for kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse steget en smule for 2011, fordi benzinpriserne og andre driftsudgifter er steget.

Befordringsfradrag
Der er ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fra 24 og op til 100 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,00 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 100 kilometer og mere bliver satsen 1,00 kroner pr. kilometer.

For personer, der bor i de såkaldte “udkantskommuner” reduceres satsen ikke selv om der køres mere end 100 km. dagligt.

Befordringsfradraget er steget lidt i forhold til 2010, hvor satserne var 1,90 kroner og 0,95 kroner pr.
kilometer. Satserne bliver beregnet på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin og andre driftsudgifter er steget.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse.

Skattefri befordringsgodtgørelse
Den skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 kørte kilometer vil i 2011 udgøre 3,67 kroner pr. kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,00 kroner pr. kilometer. I 2010 var satserne 3,56 kroner og 1,90 kroner.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er 0,49 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på 0,01 kroner. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Befordringsgodtgørelse bliver givet til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, og hvor arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk