Forskudsopgørelsen 2011 er på gaden

Så er den nye forskudsopgørelse for 2011 på gaden – eller rettere sagt i din Skattemappe hos SKAT.

Fra i dag den 3. november 2010 har du via Skattemappen adgang til din nye forskudsopgørelse. Du kan også foretage rettelser m.v. af opgørelsen via din skattemappe.

Forskudsopgørelsen er digital
Bemærk du ikke modtager noget skattekort med posten. Din arbejdsgiver, pensionsudbetaler m.v. modtager automatisk oplysningerne om dit skattekort. Du kan i din skattemappe finde oplysninger om, hvem der modtager dine oplysninger.

Hvis du alligevel ønsker forskudsopgørelsen med posten
Bemærk at du ikke modtager opgørelsen på papir medmindre du har bedt dette senest 1. september 2010.

Hvis du alligevel ønsker din forskudsopgørelse på papir kan du bestille den hos SKAT via telefonisk selvbetjening på tlf.nr. 70 10 10 70.

Hvor kommer beløbene fra forskudsopgørelsen fra
Indkomster og fradrag på din nye forskudsopgørelse kommer fra resultatet af din årsopgørelse for 2009
sammen med de oplysinger, som SKAT har fået frem til 1. oktober 2010. Tallene bliver justeret i forhold til den generelle indkomstudvikling og de kommunale skatteprocenter for det kommende år.

Dette betyder, at såfremt du ikke har ændret i din forskudsopgørelse for 2010, er der risiko for, at din nye forskudsopgørelse er beregnet på grundlag beløb fra 2009. Det kan især hvis du har renteudgifter være relevant at tjekke din nye opgørelse og eventuelt rette denne som følge af renteniveauet er faldet væsentligt siden 2009. Andre forhold som væsentlig højrere/lavere indkomst, ændret afstand til din arbejdsplads m.v. kan også betyde, at du bør tjekke din forskudsopgørelse.

Hvad er nyt for 2011
Der er flere ny regler, der træder i kraft for 2011. Disse ændringer blev vedtaget i forbindelse med skattereformen i 2009.

De væsentligste ændringer, der gælder fra og med 2011 er:

-fradrag for fagligt kontingent begrænses til maksimalt 3.000 kr.
-udligningsskat på 6 pct. af pensionsudbetalinger på over 362.000 kr.
-grundlaget for AM-bidrag forenkles. Visse indkomster har tidligere været fritaget.
-reguleringsprocenter er suspenderet – f.eks. stiger satsen for befordringsfradrag ikke.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere informationer og beregningseksempler i SKATs vejledning til forskudsskatten for 2011 ved at klikke på filen til højre her på siden.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller mangler hjælp til ændring af din forskudsopgørelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62
22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk