Praksisændring for virksomheders momsfradrag for bespisning

SKAT har i et netop udsendt styresignal i SKM2010.622.SKAT ændret praksis for, hvornår en virksomhed har fradrag for momsen af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte ved møder i virksomheden. Ændringen af praksis er en følge to EU-domme fra december 2008.

De to domme vedrørte Danfoss, der fik ca. 5,9 mio. kr. tilbage og Astra Zeneca, der fik ca. 700.000 kr. tilbage.

Styresignalet giver ikke kun mulighed for fradrag fremadrettet. Har din virksomhed ikke tidligere taget fradrag for momsen af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virkosmheden, eller har virksomheden beregnet udtagningsmoms (hvis egen kantine), er der mulighed for at få penge tilbage fra SKAT. Det er efter vores opfattelse uden betydning, om maden er leveret fra ekstern leverandør eller er produceret i virksomhedens egen kantine.

Har din virksomhed afholdt udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte ved møder i virksomheden kan der være mange penge at hente. Virksomheden kan, hvis der stadig findes relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, der dokumenterer kravet, søge om genoptagelse helt tilbage til 1994. Godkender SKAT kravet, modtager virksomheden det fejlagtigt indbetalte beløb inkl. renter. Renter beregnes fra indbetalingstidspunktet.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle møder, der berettiger til momsfradrag. Efter SKATs opfattelse er der fradragsret for servering under følgende møder i virksomheden (ikke udtømmende):

møder med forretningsforbindelser
bestyrelsesmøder
interne møde i virksomheden med fagligt indhold (også temadage)
interne kursusaktiviteter

Der er ifølge SKAT ikke fradragsret i følgende tilfælde:

-daglig bespisning af medarbejdere
-gratis frugt, kaffe, te m.v., som til til rådighed for medarbejderne
-sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o.l.)
-markering af medarbejderes jubilæer, fødselsdage m.v.
-generalforsamlinger

SKAT giver desuden forskellige eksempler på anvendelse af reglerne.

Hvis din virksomhed skal have genoptaget momsansættelserne for angivelsesperioder, der er ældre end 3 år fra angivelsestidspunket, skal SKAT have modtaget anmodningen inden 4. april 2011 (6 måneder fra offentliggørelsen). Vær dog særlig opmærksom på, at hvis din virksomhed indgiver anmodning om genoptagelse den 1. januar 2011 eller senere, vil afledte tilbagebetalingskrav være undergivet en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Hvis du mener, at din virksomhed har moms tilgode vedrørende afholdte udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, opfordres du derfor til allerede nu at tage skridt til anmodning om genoptagelse.

Du kan læse hele meddelelsen fra SKAT ved at klikke på filen i højre side.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du ønsker vores assistance i forbindelse med en genoptagelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk